บริการจ่ายค่าสินค้าที่ญี่ปุ่นบริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายในประเทศญี่ปุ่น
ด้วยสกุลเงินเยนญี่ปุ่น
(โอนด่วน) 

บริษัทสามารถชำระเงินให้กับลูกค้าในช่องทาง ดังนี้

   
Bank บัญชีธนาคารญี่ปุ่น

Visitors: 1,180,904