นำเข้าทูไทย : บริการนำเข้า-ส่งออก จีน-ไทย,ไทย-จีน แบบครบวงจร

  

ทางรถ  (快EK) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 5 คิว 5 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 30  25  - -
  เสื้อผ้า 39 35 7,800 6,800
  สินค้าทั่วไป  69
55 7,800 6,800
  สินค้าเฉพาะทาง
89 65 8,800 7,800
    อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ทางเรือ (慢M) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 5 คิว 5 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 25  20  - -
  เสื้อผ้า 35 30 5,800 4,600
  สินค้าทั่วไป  55
45 5,800  4,600 
  สินค้าเฉพาะทาง
65  55  6,800  5,600 
     อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 อัตรานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป

 

ประเภทสินค้า ทางรถ (快EK) 4-7 วัน ทางเรือ (慢M) 14-20 วัน
ตามน้ำหนัก ตามขนาด  ตามน้่ำหนัก ตามขนาด
  สินค้าหนัก 35 - 30 -
  เสื้อผ้า 45 9,000 35 6,800
  สินค้าทั่วไป  75
9,000 65  6,800 
  สินค้าเฉพาะทาง
90  10,000  75 8,800
   อัตราค่านำเข้า"บริการสั่งซื้อและนำเข้า" เพิ่มเติม คลิกที่นี่
 อัตราเดียวตั้งแต่กิโลแรก ไม่มีขั้นต่ำ
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

คำนวนขนาดคิวบิกเมตรของหีบห่อสินค้า


กว้าง (W)
ยาว (L)
สูง (H)

เลือกหน่วยวัด

ขนาดเท่ากับ คิวบิกเมตร(CBM)

Visitors: 649,195