ทางรถ  (快EK) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 1 คิว 1 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 30 25 - -
  เสื้อผ้า 35 30 7,500 6,500
  สินค้าทั่วไป  65
50 7,500 6,500
  สินค้าเฉพาะทาง
85 60 8,500 7,500
    อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ทางเรือ (慢M) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 1 คิว 1 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 25  20  - -
  เสื้อผ้า 30 25 5,500 4,500
  สินค้าทั่วไป  50
45 5,500  4,500 
  สินค้าเฉพาะทาง
60  55  6,500  5,500 
     อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่


 อัตรานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
 


 

 

 

 

     

Visitors: 1,125,073