นำเข้าทูไทย : บริการนำเข้า-ส่งออก จีน-ไทย,ไทย-จีน แบบครบวงจร

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน : นำเข้าอย่างเดียว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ : สั่งซื้อและนำเข้า
   

 

อัตราค่านำเข้าจีน-ไทย : บริการนำเข้าอย่างเดียว
ทางรถ  (快EK) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 5 คิว 5 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 30  25  - -
  เสื้อผ้า 39 35 8,000 7,000
  สินค้าทั่วไป  69
55 8,000 7,000
  สินค้าเฉพาะทาง, อิเล็คทรอนิกส์, มอก.
89 65 9,000 8,000
    
ทางเรือ (慢M) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 5 คิว 5 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 25  20  - -
  เสื้อผ้า 35 30 6,000 5,000
  สินค้าทั่วไป  55
45 6,000  5,000 
  สินค้าเฉพาะทาง, อิเล็คทรอนิกส์, มอก.
65  55  7,000  6,000 
     ข้อมูลอัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 อัตรานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 59 เป็นต้นไป

 

ลูกค้าต้องการนำเข้าสินค้าทุกประเภท มากกว่า 1 ตัน หรือ 10 คิวขึ้นไป

ติดต่อ machita.nkt@gmail.com หรือไลน์ machita.nkt 

เพื่อรับอัตรานำเข้าพิเศษ

 

 
อัตราค่านำเข้าจีน-ไทย : บริการสั่งซื้อและนำเข้า
ประเภทสินค้า ทางรถ (快EK) 4-7 วัน ทางเรือ (慢M) 11-15 วัน
ตามน้ำหนัก ตามขนาด  ตามน้่ำหนัก ตามขนาด
  สินค้าหนัก 35 - 30 -
  เสื้อผ้า 45 9,500 35 6,500
  สินค้าทั่วไป  75
9,500 65  6,500 
  สินค้าเฉพาะทาง, อิเล็คทรอนิกส์, มอก.
95  11,000  85 9,000
   ข้อมูลอัตราค่านำเข้า"บริการสั่งซื้อและนำเข้า" คลิกที่นี่
 อัตราเดียวตั้งแต่กิโลแรก ไม่มีขั้นต่ำ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สอบถามทั่วไป
Visitors: 641,423