นำเข้าทูไทย : บริการนำเข้า-ส่งออก จีน-ไทย,ไทย-จีน แบบครบวงจร

  

ทางรถ  (快EK) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 5 คิว 5 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 30  25  - -
  เสื้อผ้า 39 35 7,800 6,800
  สินค้าทั่วไป  69
55 7,800 6,800
  สินค้าเฉพาะทาง
89 65 8,800 7,800
    อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ทางเรือ (慢M) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 5 คิว 5 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 25  20  - -
  เสื้อผ้า 35 30 5,800 4,600
  สินค้าทั่วไป  55
45 5,800  4,600 
  สินค้าเฉพาะทาง
65  55  6,800  5,600 
     อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 อัตรานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป

 

ประเภทสินค้า ทางรถ (快EK) 4-7 วัน ทางเรือ (慢M) 14-20 วัน
ตามน้ำหนัก ตามขนาด  ตามน้่ำหนัก ตามขนาด
  สินค้าหนัก 35 - 30 -
  เสื้อผ้า 45 9,000 35 6,800
  สินค้าทั่วไป  75
9,000 65  6,800 
  สินค้าเฉพาะทาง
90  10,000  75 8,800
   อัตราค่านำเข้า"บริการสั่งซื้อและนำเข้า" เพิ่มเติม คลิกที่นี่
 อัตราเดียวตั้งแต่กิโลแรก ไม่มีขั้นต่ำ
 

 

 

 

 ประกาศวันหยุดช่วงสงกรานต์ ปี 2560

ออฟฟิศไทย ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2560

โกดังจีน เปิดทำการตามปกติ

 

     

 

 

 

คำนวนขนาดคิวบิกเมตรของหีบห่อสินค้า


กว้าง (W)
ยาว (L)
สูง (H)

เลือกหน่วยวัด

ขนาดเท่ากับ คิวบิกเมตร(CBM)

Visitors: 656,608