ลงทะเบียนรับรหัสลูกค้า (นำเข้าจากเกาหลี)

ลงทะเบียนลูกค้าใหม่-นำเข้าจากเกาหลี

สำหรับลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า ที่อยู่โกดัง ข้อมูลรายละเอียด
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ลูกค้าควรแจ้งทุกครั้งเมื่อส่งสินค้าเข้าโกดัง (โดยแจ้งแอดมินทางไลน์ หรือ แจ้งในระบบเมนูแจ้ง Tracking no.)  
2. ลูกค้าต้องระบุการจัดส่งเป็น AIR/BOAT ไว้หลังรหัสลูกค้าในที่อยู่ตามที่แนะนำ หรือ ระบุข้างกล่องให้ชัดเจน 
3. ค่านำเข้าขั้นต่ำที่ 500 บาทต่อบิล เกินจากนั้นคิดตามจริง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ปัดขึ้น)  
4. การส่งสินค้าทางแอร์จะมีการคิดน้ำหนักเชิงปริมาตร (ขนาดกล่อง) เทียบกับน้ำหนักจริง
โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้ ขนาดกล่องหน่วยเป็นเซนติเมตร(cm) (กว้าง×สูง×ยาว)÷6000 = น้ำหนักตามเชิงปริมาตร
ซึ่งจะคิดค่านำเข้าจากตัวแปรที่ให้ค่านำเข้าสูงกว่า
  
5. การจัดส่งสินค้าทางเรือจะคิดตามน้ำหนักสินค้าจริงเท่านั้น (ไม่คิดน้ำหนักเชิงปริมาตร/ไดเมนชั่น)  
6. น้ำหนักสินค้าคิดจากน้ำหนักที่ชั่งและวัดเมื่อสินค้าถึงไทยแล้ว 
7. สินค้าที่ห้ามส่งทางแอร์ เช่น ของที่มีแบตเตอรรี่ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ แอลกอฮอลล์ บุหรี่ สเปรย์ หรือถ้าไม่แน่ใจว่าสามารถส่งได้หรือไม่สามารถสอบถามก่อนได้
8. ทางแอร์ : กำหนดการส่งออกทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ (ของถึงโกดังล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)  
9. ทางเรือ : กำหนดการส่งออกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ไม่กำหนดวัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า)  
10. ค่าจัดส่งในไทยคิดตามยอดที่ชำระจริง (หากต้องรีแพ็คใส่กล่องจะมีค่ากล่องเพิ่ม)
11. กรณีลูกค้าสั่งของเอง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย และไม่สามารถรับผิดชอบหรือชดใช้กรณีผู้ขายไม่ส่งสินค้า ส่งไม่ครบ ส่งของผิด ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ บรรจุหีบห่อที่ไม่แข็งแรง สินค้าสูญหายก่อนถึงโกดังหรือบริษัทขนส่งในส่งสินค้าผิดที่
12. กรณีสินค้าสูญหาย/ไม่ได้รับสินค้า/เสียหาย ระหว่างการขนส่งจากจีน-ไทย กรณีมีหลักฐานว่าสินค้าถึงโกดังเกาหลีแล้ว จะชดใช้ตามมูลค่าสินค้าจริงแต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่านำเข้าสินค้านั้น
13. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนนำเข้าสินค้า เราไม่ได้เป็นเจ้าของระบบขนส่ง (แอร์, เรือ) รวมทั้งในขั้นตอนการนำเข้าระหว่างประเทศยังมีผลจากปัจจัยอื่น เช่น นโยบายรัฐบาลทั้งสองฝ่าย สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของบริษัทเดินเรือ/เดินรถ ปัญหาการเมือง เป็นต้น ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไม่มีการรับประกันในเรื่องระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าได้แน่นอน 100% อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในส่วนหน้าที่และการดำเนินการในทุกขั้นตอนของพนักงานจีน-ไทยที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มความสามารถ 
Visitors: 1,195,829