คำถามที่พบบ่อย

     
     
   คำถามที่พบบ่อย
 
     
   คำถาม : ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนต้องทำอย่างไร?  
   ตอบ : ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเปิดรหัส โดยการคลิกจากหน้าเว็บไซต์ได้เลย จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ตอนลงทะเบียน  
     
   คำถาม : ต้องการเริ่มต้นธุรกิจนี้ ต้องเริ่มอย่างไร?  
   ตอบ : กรณีลูกค้ายังไม่เคยนำเข้าสินค้าจากจีนมาก่อน และต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ร่วมกับเรา สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ที่ไลน์ @nktshipping  
     
   คำถาม : ต้องการใบกำกับภาษีต้องทำอย่างไร?  
   ตอบ :  ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับฝ่ายบัญชีโดยตรง ตามข้อมูลการติดตอที่ให้ไว้ในเมนูบริการออกใบกำกับภาษี หรือปรึกษาเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ในไลน์ส่วนกลาง @nktshipping  
     
   คำถาม : ใบกำกับภาษีที่สามารถออกให้ได้ มีแบบไหนบ้าง?  
   ตอบ :  บริษัทฯ สามารถออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าอย่างถูกต้องได้ 3 รูปแบบ ดังนี้  
            1. ใบกำกับภาษีซื้อ-ขายสินค้า   
            2. ใบกำกับภาษีค่าบริการนำเข้า (เฉพาะค่านำเข้า)  
            3. ใบกำกับภาษีค่าบริการส่งสินค้าในไทยโดยรถเหมาของบริษัทฯ   
     
   คำถาม : อยากทราบประเภทสินค้า สามารถนำเข้าได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร?  
   ตอบ :  กรณีลูกค้าต้องการตรวจสอบประเภทสินค้าเพื่อความแน่ใจว่าจัดอยู่ในประเภทไหน หรือสามารถนำเข้าให้ได้หรือไม่ โปรดส่งรูปสินค้า ชื่อสินค้า ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกช่องทางการติดต่อ  
     
   คำถาม : อยากทราบว่า มีระบบติดตามสินค้าเช็คสถานะสินค้าในระหว่างนำเข้าหรือไม่อย่างไร?  
   ตอบ : ปัจจุบันบริษัทฯ อัพเดทสถานสินค้าให้ลูกค้าทราบผ่าน google sheet โดยเช็คได้จากเลข Tracking No. จะมีการอัพเดทเมื่อได้รับสินค้าเข้าโกดังจีน-วันที่ส่งออกจากจีน-วันที่สินค้าถึงไทย  
     
   คำถาม : เช็คสถานะในหน้า Update Status เห็นมีของเข้าแล้ว แต่ไม่พบในหน้าชีทส่วนตัว?  
   ตอบ : เลข Tracking no. สินค้าของลูกค้าจะปรากฎเมื่อสินค้าชิ้นนั้นถึงไทยแล้วเท่านั้น กรณียังไม่ถึงไทย ลูกค้าสามารถเช็คสถานะผ่านหน้าสถานะรวม Update Stutus   
     
   คำถาม : การนำเข้าสินค้าแต่ละครั้งมีการจำกัดปริมาณขั้นต่ำหรือไม่?  
   ตอบ : บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดปริมาณขั้นต่ำ เรารับนำเข้าสินค้าทุกชิ้นทุกขนาด แต่มีการกำหนดค่านำเข้าขั้นต่ำต่อบิลหรือต่อครั้งที่รับสินค้าที่ไทย คือ 300 บาท/บิล โดยสามารถรอรวบรวมสินค้าได้ 7 วัน กรณีค่านำเข้ารวมไม่ถึง 300 บาท คิดขั้นต่ำที่ 300 บาท  
     
   คำถาม : คิดค่านำเข้าจากอะไร น้ำหนัก หรือ ขนาด?  
   ตอบ : บริษัทฯ คำนวณค่านำเข้าจากทั้ง 2 ตัวแปร คือทั้งจากน้ำหนักและขนาดสินค้า โดยใช้ขนาดวัดจริง และน้ำหนักชั่งจริง และจะคิดค่านำเข้าจากตัวแปรที่ให้ค่านำเข้ามากกว่าเป็นหลัก ยกเว้นกรณีนำเข้าเกิน 5 คิวต่อรอบ (สินค้าเข้าโกดังจีนพร้อมกัน) จะคิดค่านำเข้าจากขนาดสินค้าเท่านั้น  
     
   คำถาม : ใช้ระยะเวลาในการนำเข้าเท่าไหร่?  
   ตอบ : ทางรถ โดยปกติใช้เวลานำเข้าโดยเฉลี่ยประมาณ 4-7 วัน หลังส่งออกจากโกดังจีน  
           ทางรถ โดยปกติใช้เวลานำเข้าโดยเฉลี่ยประมาณ 14-20 วัน หลังส่งออกจากโกดังจีน  
     
   คำถาม : สินค้าถึงโกดังจีนแล้วส่งออกมาไทยเลยหรือไม่?  
   ตอบ : โดยปกติเมื่อสินค้าถึงโกดังจีนแล้วจะนำขึ้นตู้ทันทีภายในวันเดียวกัน ยกเว้น สินค้าที่ต้องตีลังไม้, สินค้าชิ้นเล็กที่ต้องรอรวบรวมเพื่อบรรจุกระสอบรวมอาจต้องใช้เวลา 2-3 จึงสามารถขึ้นตู้ได้ หลังจากขึ้นตู้แล้ว ทีมงานจีนจะนำส่งตู้ที่ด่านจีนภายในวันเดียวกัน และจะได้ออกจากจีนในวันถัดไป  
     
   คำถาม : มีรับประกันสินค้า"สูญหาย" หรือไม่?  
   ตอบ : กรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่งจากจีนมาไทย บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้ให้ตามมูลค่าสินค้าแต่ไม่เกิน 2-3 เท่าของค่านำเข้า (2 เท่ากรณีลูกค้ายังไม่ได้ชำระค่านำเข้า,  3 เท่ากรณีลูกค้าชำระค่านำเข้าแล้ว) โดยลูกค้าสามารถทำประกันเพิ่มเติมได้ และเงื่อนไขนี้สำหรับสินค้าที่เรารับนำเข้าเท่านั้น ไม่รวมกรณีลูกค้าลักลอบ/แอบยัดสินค้าอื่นมาในหีบห่อ   
     
   คำถาม : มีรับประกันสินค้า"เสียหาย" หรือไม่?  
   ตอบ : ขออภัย บริษัทฯ ไม่มีรับประกันสินค้าเสียหาย เนื่องจากการขนส่งลักษณะนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ้อนทับหรือการกระทบกระแทกได้ ทางเราจึงแนะนำว่า หากสินค้าของลูกค้าเสี่ยงต่อความเสียหายง่าย หรือ กังวลในเรื่องความเสียหาย โปรดแจ้งให้ผู้ส่งตีลังไม้ทึบและจัดส่งโดยการขึ้นพาเลต เป็นวิธีการที่ช่วยป้องกันความเสียหายได้มากที่สุด รองลงมาคือ การแจ้งให้ตีลังไม้ หรือกำชับให้ผู้ขายแพ็คป้องกันสินค้าให้แข็งแรง   
     
   คำถาม : รับหาสินค้าให้หรือไม่?  
   ตอบ : ลูกค้าสามารถส่งรูปสินค้ามาให้เราหาสินค้าให้ได้ โดยจะมีค่าบริการในกรณีเราสามารถหาสินค้าให้ได้  
     
   คำถาม : รับ Re-Order หรือซื้อซ้ำร้านเดิม ให้หรือไม่?  
   ตอบ : กรณีลูกค้ามีใบสั่งซื้อเก่า หรือใบเสร็จจากการไปซื้อสินค้าที่จีนด้วยตนเองมาก่อนหน้านี้ ต้องการให้เราติดต่อผู้ขายเจ้าเดิมเพื่อทำการสั่งสินค้าเดิมทางช่องทางที่ต้องติดต่อจากในประเทศจีน เช่น โทรศัพท์ , แชท
สามารถให้เราช่วยดำเนินการให้ได้ โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
 
     
   NKT Shipping (นำเข้าทูไทยเดิม)  
     
     
Visitors: 1,195,153