สงวนสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูล

     
   สงวนสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูล  
     
 
ข้อมูล เนื้อหา และข้อความทุกส่วนที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ 
ทางบริษัท เอ็น.เค.ไทย เอ็นเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนลิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2531
ไว้ในนามของนำเข้าทูไทย (NKT Shipping)
ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก ดัดแปลง ลอกเลียน หรือนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่สั่งสินค้ากับทางนำเข้าทูไทยเท่านั้น
โดยจะต้องลงทะเบียนเป็นลูกค้าของเราและมีการสั่งสินค้ากับทางนำเข้าทูไทยอย่างต่อเนื่อง
 
สิทธิ์ในการกระทำการคัดลอก ดัดแปลง หรือนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้
จะสิ้นสุดลงทันทีหากบุคคลผู้นั้นละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีไว้กับทางนำเข้าทูไทย
หรือเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนใดๆที่ส่งไปยังลูกค้าโดยตรง หรือไม่ได้มีการสั่งสินค้ากับทางนำเข้าทูไทยอีกต่อไป
 
ทางนำเข้าทูไทย มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกคน จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงได้
รวมถึงจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ใดๆ ของทางนำเข้าทูไทย
โดยนโยบายความคุ้มครองฯ นี้ จะสิ้นสุดลงทันที
หากบุคคลผู้นั้นกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางนำเข้าทูไทย
 
     
   NKT Shipping (นำเข้าทูไทยเดิม)  
     
     
Visitors: 1,195,828