เกี่ยวกับเรา

     
  เกี่ยวกับเรา   
     
  NKT Shipping หรือในชื่อเดิม numkaotothai/numkao2thai ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าจากจีนประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี เรามีตัวตนจริง จดทะเบียนบริษัทถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจความถูกต้อง
 
     
   ที่ตั้งโกดัง
 
              โกดังจีน    : ตั้งอยู่ เขตไป่หยุน เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน  
              วัน-เวลาทำการ : วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. (เวลาจีน) หยุดวันอาทิตย์  
              กรณีต้องส่งสินค้าเข้าโกดังเมืองอื่น เช่น หนานหนิง, อี้อู, เซิ้นเจิ้น สามารถนำเข้าให้ได้
            แต่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินพิธีศุลกากร อากร ภาษี เองทั้งหมด
 
              โกดังไทย   : ตั้งอยู่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
              วันเวลาทำการ : วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. (เวลาไทย) หยุดวันอาทิตย์  
              วันเวลาเปิดเข้ารับสินค้า : วันเสาร์ เวลา 11.00-16.00 น. (นัดล่วงหน้าเท่านั้น)  
     
   นโยบายการนำเข้าสินค้า  
   1. บริษัท ฯ ไม่รับนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุระเบิดและอาวุธต่างๆ สเปรย์และวัตถุที่อัดแก๊ส สารของเหลวที่สามารถติดฟได้ง่าย เชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีกัมมันตภาพรังสี วัตถุสิ่งของอื่นๆ ที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย ยาเสพติดและสารตั้งต้น รวมถึงสินค้าต้องห้ามการนำเข้าทุกชนิดทุกประเภท  
   2. บริษัท ฯ ไม่รับนำเข้าสินค้า สิ่งของ วัตถุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อทุกชนิดทุกรูปแบบ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
   3. บริษัทฯ ไม่รับนำเข้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมถึงสิ่งที่เคยมีชีวิตทุกรูปแบบ  
   4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  
   5. กรณีลูกค้าลักลอบนำเข้าสินค้าตามนโยบายของเรา บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
     
   นโยบายการดำเนินงาน  
   1. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงข้อมูลการนำเข้าสินค้าของลูกค้าให้กับผู้อื่นทราบ ดังนั้น เราไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับ แหล่งซื้อขายสินค้าที่มาจากลูกค้า เช่น ต้องการนำเข้าสินค้าชนิดนี้ อยากทราบว่า มีลูกค้าอื่นสั่งอยู่หรือไม่ สั่งจากที่ไหน ราคาต้นทุนเท่าไหร่ แหล่งซื้อสินค้าที่เราจะตอบให้จะมาจากการใช้คำค้นหาในเว็บออนไลน์ taobao 1688 เท่านั้น ไม่นำข้อมูลจากลูกค้าคนนึงมาให้กับลูกค้าอีกคนเป็นอันขาด และจะไม่ตอบคำถามว่า เราเคยนำเข้าสินค้าประเภทนี้ให้กับใครบ้าง

 
   2. บริษัทฯ จะไม่นำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อจำหน่ายเอง หรือ สั่งสินค้าที่เห็นว่ามีลูกค้านำเข้ามาบ่อยครั้งและจำนวนมาก เพื่อมาจำหน่าย จ่าย แจก ในราคาที่ต่ำกว่าอย่างแน่นอน เราไม่มีหน้าร้าน ไม่มีญาติ/ทีมงาน/คนใกล้ชิดที่นำเข้าสินค้าจากจีนมาขายเอง แม้จะเป็นที่แน่นอนว่า เราสามารถทำได้ในราคาต้นทุนที่ถูกกว่า เพราะเราเป็นผู้นำเข้าเอง 

 
   3. บริษัทฯ ไม่มีการโปรโมท โฆษณา ตัวเอง เราไม่มี facebook Instagram หรือ social network อื่นๆ เนื่องจากเราจะรักษาช่องทางเหล่านั้นไว้ให้กับลูกค้าของเรา และลูกค้ารายหลักของเราไม่ได้มาจากสื่อเหล่านั้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามนำเข้าทูไทยต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ได้ช่วยโปรโมทหรือบอกต่อๆ กัน เราจะยังคงทำงานกันอย่างเงียบๆ เรียบง่ายเช่นเดิม รักษามาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าพอใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 
   4. บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ในนามของบริษัทฯ ไม่มีไอดี/login/บัตรผ่าน ในการเข้าใช้งานเว็บบอร์ดสาธารณะที่ใดทั้งสิ้น ดังนั้นเราไม่มีกระทู้ใดๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อโปรโมทตัวเอง ตอบกระทู้สาธารณะเพื่อโฆษณาตัวเอง หรือแจ้งลบข้อคิดเห็นใดๆ ที่กล่าวถึงเราในด้านลบ ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้ลูกค้าใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ ก็ตาม

 
   5. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า /ต้องการการรับประกันในเรื่องระยะเวลาที่แน่นอนและไม่สามารถยอมรับได้หากสินค้าล่าช้า / ไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดการบริหารงานตามระบบขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาบรรยากาศในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
     
   NKT Shipping (นำเข้าทูไทยเดิม)  
   
 
     
Visitors: 1,195,827