บริการจัดการตู้เหมาจากจีนบริษัทฯ มีบริการนำเข้าแบบเหมาตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเหมาะกับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานเดียวจำนวนมาก
ลูกค้าสามารถขอราคา FOB หน้าโรงงานเพื่อให้เรานำตู้สินค้าไปรับสินค้าโดยตรง
เพื่อทำการส่งออกทันที และดำเนินการให้ทุกขั้นตอนจนส่งตู้ถึงลูกค้าที่ไทย


   
เหมาะกับสินค้าที่มีปริมาณมาก (เต็มตู้) จากโรงงานเดียว
สินค้าทั้งตู้เป็นของลูกค้าเจ้าเดียว ไม่ปะปนกับของคนอื่น
สามารถควบคุมต้นทุนได้ง่าย
สามารถนำเข้าในชื่อของลูกค้าเอง หรือให้บริษัทเราเป็นผู้นำเข้า
ฟรี..บริการประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตทุกขั้นตอน
 
 
Visitors: 1,170,363