อัตราค่านำเข้า (ค่าส่งจีน-ไทย)

---------------------------------------------------------------
อัตราค่าขนส่งจีน-ไทย ทางรถ มีการปรับขึ้น!!!
เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนด่านขาออกจากจีน
(ด่านกวางสีเดิมกำลังมีปัญหา)
บริษัทฯ จะปรับราคาลงให้เมื่อสามารถกลับมาใช้ด่านเดิมได้ตามปกติ
-ด้วยความขอบคุณ-
12-03-2022

ทางรถ (ตู้ด่วน 5-8 วัน)
(กวางโจว-กรุงเทพ)
ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม)  ตามขนาด (คิวบิกเมตร)
ต่ำกว่า 30 กิโล 30 กิโลขึ้นไป ต่ำกว่า 1 คิว 1 คิวขึ้นไป  5 คิวขึ้นไป
  สินค้าทั่วไป (A)  40 30  8,000 7,500  7,000 
  สินค้า มอก. (C)  50 40  9,000  8,500  8,000 
  สินค้า อย. (D)  60 50 10,000  9,500  9,000 
  สินค้าควบคุม (S)  70 60 10,000  9,500  9,000 
   นำเข้า 5 คิวขึ้นไป/รอบ คิดตามขนาดคิวเท่านั้น
ทางเรือ (ตู้ธรรมดา 15-25 วัน)
(กวางโจว-กรุงเทพ)
ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม)  ตามขนาด (คิวบิกเมตร)
ต่ำกว่า 30 กิโล 30 กิโลขึ้นไป ต่ำกว่า 1 คิว 1 คิวขึ้นไป  5 คิวขึ้นไป
  สินค้าทั่วไป (A) 35 25 5,000 4,500  4,000
  สินค้า มอก. (C) 45 35  6,000  5,500    5,000 
  สินค้า อย. (D) 55 45 7,000  6,500   6,000
  สินค้าควบคุม (S)  65  55 7,000  6,500    6,000 
   นำเข้า 5 คิวขึ้นไป/รอบ คิดตามขนาดคิวเท่านั้น
Visitors: 1,177,401