ค่าจัดส่งในประเทศไทย

 

ปรับปรุงข้อมูลใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 

      : ส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชนนิ่มเอ็กซ์เพรส 
      : ส่งได้ทั่วไทยทุกพื้นที่ (กรุงเทพและทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค) 
      : ค่าส่งตามจริง ไม่มีชาร์ทเพิ่ม (ตามใบเสร็จของนิ่มเอ็กซ์เพรส) ราคาปานกลาง-สูง
      : มีค่ากล่องกรณีสินค้าไม่มีกล่องเดิม (นิ่มฯ กำหนดให้สินค้าต้องบรรจุกล่อง)
      : ชำระค่าส่งต้นทาง (ไม่สามารถเก็บค่าส่งปลายทางได้)
      : นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้า ณ ศูนย์ต้นทางกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์)
     

: ลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 11.00 น. ส่งออกภายในวันเดียวกัน / แจ้งโอนเงินหลังเวลา 11.00 น. ส่งออกวันทำการถัดไป

      : ส่งถึงบ้าน (บางพื้นที่ลูกค้าโปรดสอบถามนิ่มฯ ก่อนโดยตรง) สินค้าถึงปลายทางภายใน 1-3 วัน
      : ตรวจสอบอัตราค่าขนส่งเบื้องต้น http://www.nimexpress.com/web/p/ 
      : เช็คสถานะทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.nimexpress.com/web/p/ 
      : ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านิ่มเอ็กซ์เพรส 090-5541988 
      เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า/การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามนโนบายของบริษัทนิ่มเอกเพรส ทุกกรณี
       
      : ส่งโดยบริษัทขนส่ง Kerry Express
      : ส่งได้ทั่วไทยทุกพื้นที่ (กรุงเทพและทั่วทุกภูมิภาค) 
      : ค่าส่งตามจริง ไม่มีชาร์ทเพิ่ม (ตามใบเสร็จของ Kerry express) ราคาปานกลาง-สูง
      : สินค้าต้องบรรจุกล่องเท่านั้น นำเข้าทูไทยคิดค่ากล่อง กรณีไม่มีกล่องสินค้าเดิม  
      : นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้า ณ ศูนย์ต้นทางกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์)   
      ลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 11.00 น. ส่งออกภายในวันเดียวกัน / แจ้งโอนเงินหลังเวลา 11.00 น. ส่งออกวันทำการถัดไป
      : ส่งถึงบ้าน (บางพื้นที่ลูกค้าโปรดสอบถามKerry ก่อนโดยตรง) สินค้าถึงปลายทางภายใน 1-3 วัน 
      : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ https://th.kerryexpress.com/th/contact/ 
      : เช็คสถานะทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/ 
      เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า/การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามนโนบายของบริษัท kerry express ทุกกรณี
       
      : ส่งโดยบริษัทขนส่งเอ็นทีซี NTC
      : ส่งได้เฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก (ไม่รับส่ง กทม.และภูมิภาคอื่น)
      : ค่าส่งตามจริง ไม่มีชาร์ทเพิ่ม (ตามใบเสร็จของ NTC) ราคาปานกลาง
      : ไม่มีค่ากล่อง สินค้าบรรจุกระสอบหรือกล่องเดิม (กรณีลูกค้าต้องการให้บรรจุกล่องโปรดแจ้ง : มีค่ากล่อง)
      : ชำระค่าส่งปลายทางหรือต้นทาง (สามารถชำระค่าส่งปลายทางได้บางพื้นที่)
      : นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้า ณ ศูนย์ต้นทางกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) 
      : ลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 11.00 น. ส่งออกภายในวันเดียวกัน / แจ้งโอนเงินหลังเวลา 11.00 น. ส่งออกวันทำการถัดไป
      : สินค้าถึงปลายทางภายใน 1-3 วัน 
      : ตรวจสอบพื้นที่บริการ http://www.ntc.co.th/index.php?type=home/service_area 
      : ที่อยู่และเบอร์ติดต่อสาขา http://www.ntc.co.th/index.php?type=home/branch_info 
      : ติดต่อสำนักงานใหญ่ 02-5237042-6 
      เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า/การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามนโนบายของบริษัทเอ็นทีซี ทุกกรณี
       
 (ปิดกิจการ 31.03.2019)
      : ส่งโดยบริษัทขนส่งนิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ (แบบธรรมดา ไม่ด่วน)
      : ส่งได้ทั่วไทยทุกพื้นที่ (กรุงเทพและทั่วทุกภูมิภาค)  
      : ค่าส่งตามจริง ไม่มีชาร์ทเพิ่ม (ตามใบเสร็จของนิ่มโลจิสติกส์ ราคาถูก-ปานกลาง) 
      : ไม่มีค่ากล่อง สินค้าบรรจุกระสอบหรือกล่องเดิม (กรณีลูกค้าต้องการให้บรรจุกล่องโปรดแจ้ง : มีค่ากล่อง) 
      : ชำระค่าส่งปลายทางหรือต้นทาง (สามารถชำระค่าส่งปลายทางได้บางพื้นที่) 
      : นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้า ณ ศูนย์ต้นทางกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์)  
      ส่งออกหลังได้รับแจ้งโอนเงิน 1 วันทำการ (โอนวันนี้-ส่งวันพรุ่งนี้)
      : ส่งถึงบ้าน (บางพื้นที่ลูกค้าโปรดสอบถามนิ่มฯ ก่อนโดยตรง) 
      : สินค้าถึงปลายทางภายใน 3-5 วัน (กทมปริมณฑล/อำเภอเมือง 3-5 วัน ต่างอำเภอ 7-10 วัน)
      : ตรวจสอบพื้นที่บริการและระยะเวลาในการจัดส่งได้ที่ http://www.nimlogistics.com/nim/locations.html
      : เช็คสถานะทางอินเตอร์เน็ต http://checking.nimlogistics.com/index.aspx 
      : ติดต่อสอบถาม 02-8887822,02-8887227-29 หรือ 081-9448459
      เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า/การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามนโนบายของบริษัทนิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ ทุกกรณี 
       
      : ส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยแบบโลจิสโพสต์ (Logispost) หรือ แบบโลจิสโพสต์ พลัส (Logispost plus)
      : ส่งได้ทุกพื้นที่ทั่วไทย 
      : ค่าส่งตามจริง ไม่มีชาร์ทเพิ่ม (ตามใบเสร็จของไปรษณีย์ ราคาถูก-ปานกลาง) 
      : ไม่มีค่ากล่อง สินค้าบรรจุกระสอบหรือกล่องเดิม (กรณีลูกค้าต้องการให้บรรจุกล่องโปรดแจ้ง : มีค่ากล่อง)  
      : ชำระค่าส่งต้นทาง (ไม่สามารถเก็บค่าส่งปลายทางได้)
      : นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้า ณ ศูนย์ต้นทางกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันเสาร์อาทิตย์)
      : ลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 11.00 น. ส่งออกภายในวันเดียวกัน / แจ้งโอนหลังเวลา 11.00 น. ส่งออกวันทำการถัดไป
      : ส่งถึงบ้าน (บางพื้นที่ลูกค้าโปรดสอบถามไปรษณีย์ฯ ก่อนโดยตรง) 
      : สินค้าถึงปลายทางภายใน 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) 
      : รายละเอียดบริการโลจิสโพสต์ http://www.thailandpost.com/index.php?page=article_detail&topic_id=64&group_id=47&addon=product
      : รายละเอียดบริการโลจิสโพสต์พลัส http://www.thailandpost.com/index.php?page=article_detail&topic_id=53&group_id=47&addon=product
      เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า/การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามนโนบายของบริษัทไปรษณีย์ไทย ทุกกรณี  
       
      : ส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยแบบ EMS ด่วนพิเศษ
      : ส่งได้ทั่วไทยทุกพื้นที่
      : สินค้าต้องบรรจุกล่องเท่านั้น นำเข้าทูไทยคิดค่ากล่องตามจำนวนและขนาด ราคากล่อง 20-50 บาทต่อกล่อง 
      : จำกัดน้ำหนักสินค้าต่อกล่องไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น
      : ค่าส่งตามจริง ไม่มีชาร์ทเพิ่ม (ตามใบเสร็จของไปรษณีย์ไทย)
      : ชำระค่าส่งต้นทางเท่านั้น
      : นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้า ณ ศูนย์ไปรษณีย์ต้นทางนนทบุรี ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันเสาร์อาทิตย์)
      : ลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 11.00 น. ส่งออกภายในวันเดียวกัน / แจ้งโอนเงินหลังเวลา 11.00 น. ส่งออกวันทำการถัดไป
      : สินค้าถึงปลายทางภายใน 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) 
      : ตรวจสอบค่าส่งเบื้องต้น http://www.thailandpost.com/rate.php 
      : เช็คสถานะทางอินเตอร์เน็ต http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 
      เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า/การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามนโนบายของบริษัทไปรษณีย์ไทย ทุกกรณี  
       

      : ส่งโดยรถส่งของ บริษัทนำเข้าทูไทย / รถร่วมบริการ
      : เฉพาะพื้นที่บริการเท่านั้น (สอบถามก่อนได้ทุกพื้นที่) : นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพ  
      : อัตราค่าขนส่ง (เหมาเที่ยว) เริ่มต้นที่ 900 บาทขึ้นไป (ตามระยะทาง)
      : อัตรานี้สำหรับการส่ง ณ จุดจอดรถ (ยกสินค้าลงให้ ณ จุดจอดรถ) ไม่รวมค่าแรงยกสินค้าเพื่อเคลื่อนย้าย เช่น เข้าซอย ขึ้นลิฟต์/บันได
      : พื้นที่อื่น / ต่างจังหวัด (รบกวนสอบถาม numkao2thai@gmail.com) หรือทางไลน์ numkao2thaistaff
      : ลูกค้าโปรดแจ้งสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน ระบุจุดลงสินค้า (ต้องเคลื่อนย้ายจากจุดจอดรถหรือไม่) เราจะแจ้งอัตราค่าบริการให้ทราบอีกครั้ง 
      : ไม่มีค่ากล่อง สินค้าบรรจุกระสอบหรือกล่องเดิม 
      : ชำระค่าส่งก่อนจัดส่งเท่านั้น
      : สินค้าถึงปลายทางภายในวันที่จัดส่ง (ตามวันเวลาที่นัดหมาย) 
       
      : ลูกค้ารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดังรับของย่อย 1 / ส่งรถรับจ้างเข้ารับของแทนที่โกดังรับของย่อย 1
      : ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรับสินค้า 
      : ต้องนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับสินค้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเตรียมสินค้าให้ หรือนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน จักขอบคุณมาก
      : รับสินค้าที่นัดหมายไว้แล้ว  ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-16.00 น. (เฉพาะวันเสาร์เท่านั้น)
      : สถานที่รับสินค้า : โกดังรับของย่อย (1) รังสิต-ปทุมธานี  
      : ผู้รับสินค้า หรือ ผู้รับสินค้าแทน ต้องแจ้ง "รหัสลูกค้า" พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและลงชื่อรับสินค้า ทุกครั้งที่เข้ารับของ
      : กรณีรับสินค้าครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะจัดส่งแผนที่+รายละเอียดให้กับลูกค้าทางอีเมล์ หลังได้รับแจ้งขอรับสินค้า
      : ติดต่อรับสินค้าทางอีเมล์ numkao2thai@gmail.com หรือไลน์ numkao2thaistaff หรือโทร. 098-9757213-4 
     

: หมายเหตุสำคัญ (โปรดอ่าน) : เนื่องจากโกดังใหญ่ที่มีพนักงานยกของซึ่งเป็นสถานที่เก็บสินค้าหลัก มีเวลาทำงานที่ไม่แน่นอนและ
เพื่อความปลอดภัยของสินค้าที่เพิ่งยกลงจากตู้สินค้า จึงไม่สะดวกให้ลูกค้าเข้ามารับสินค้าที่โกดังใหญ่ แต่เราจะนำสินค้าของลูกค้าที่
แจ้งนัดหมายเข้ารับสินค้ามาเตรียมไว้ให้ที่โกดังย่อยนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าที่ต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (รับสินค้าเอง) 
แต่เนื่องจากพนักงานทีจำกัดและมีงานประจำอื่น จึงมีเพียงเจ้าหน้าที่มาปล่อยสินค้าให้ตามวันเวลาที่นัดหมาย

       
      : ส่งโดยบริษัทขนส่งแบบธรรมดา (ไม่ด่วน) : นิ่มซี่เส็งขนส่ง
      : เฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น : เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำปาง, ลำพูน, แพร่, น่าน
      : ค่าส่งตามจริง ไม่มีชาร์ทเพิ่ม (ตามใบเสร็จของนิ่มซี่เส็ง ราคาถูก-ปานกลาง)  
      : ไม่มีค่ากล่อง สินค้าบรรจุกระสอบหรือกล่องเดิม (กรณีลูกค้าต้องการให้บรรจุกล่องโปรดแจ้ง : มีค่ากล่อง) 
      : ชำระค่าส่งปลายทางหรือต้นทาง (สามารถชำระค่าส่งปลายทางได้บางพื้นที่) 
      : นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้า ณ ศูนย์ต้นทางกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์)  
      ลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 11.00 น. ส่งออกภายในวันเดียวกัน / แจ้งโอนเงินหลังเวลา 11.00 น. ส่งออกวันทำการถัดไป 
      : สินค้าถึงปลายทางภายใน 2-5 วัน 
      : ตรวจสอบพื้นที่บริการ https://www.nimtransport.com/home/main/?view=service_center 
      : เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า/การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามนโนบายของบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ทุกกรณี
       
       : ส่งโดยบริษัทขนส่ง ทรานสปอร์ต โอเค (Transport OK)
       : ส่ง "ต่างจังหวัด" ทั่วไทย ทุกภูมิภาค
       : ค่าส่งตามจริง ไม่มีชาร์ทเพิ่ม (ตามใบเสร็จของบริษัทขนส่งทรานสปอร์ตโอเค) ราคาปานกลาง
       : ไม่มีค่ากล่อง สินค้าบรรจุกระสอบหรือกล่องเดิม (กรณีลูกค้าต้องการให้บรรจุกล่องโปรดแจ้ง : มีค่ากล่อง)
       : ชำระค่าส่งปลายทางหรือต้นทาง (สามารถชำระค่าส่งปลายทางได้บางพื้นที่) 
       : นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้า ณ ศูนย์ต้นทางกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์) 
       : ลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 11.00 น. ส่งออกภายในวันเดียวกัน / แจ้งโอนเงินหลังเวลา 11.00 น. ส่งออกวันทำการถัดไป
       : สินค้าถึงปลายทางภายใน 1-3 วัน 
       : ติดต่อผู้ให้บริการ https://www.facebook.com/pg/TROKsai4/posts/
       : เบอร์โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-8898752 / 062-5342004
       : เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า/การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามนโนบายของบริษัท ทรานสปอร์ต โอเค ทุกกรณี
       
       : ส่งโดยบริษัทขนส่ง ไอที ทรานสปอร์ต (IT Transport)
       : ส่งได้ทั่วไทยทุกพื้นที่ (กรุงเทพและทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค) 
       : ค่าส่งตามจริง ไม่มีชาร์ทเพิ่ม (ตามใบเสร็จของบริษัทไอทีทรานสปอร์ต) ราคาปานกลาง
       : ไม่มีค่ากล่อง สินค้าบรรจุกระสอบหรือกล่องเดิม (กรณีลูกค้าต้องการให้บรรจุกล่องโปรดแจ้ง : มีค่ากล่อง)
       : ชำระค่าส่งปลายทางหรือต้นทาง (สามารถชำระค่าส่งปลายทางได้บางพื้นที่)
       : นำเข้าทูไทยนำส่งสินค้า ณ ศูนย์ต้นทางกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์)
       ลูกค้าแจ้งโอนเงินภายในเวลา 11.00 น. ส่งออกภายในวันเดียวกัน / แจ้งโอนเงินหลังเวลา 11.00 น. ส่งออกวันทำการถัดไป
       : สินค้าถึงปลายทางภายใน 1-3 วัน
       : คำนวณค่าขนส่งเบื้องต้นและตรวจสอบพื้นที่บริการ http://www.it-transport.com/
       : เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า/การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปตามนโนบายของบริษัท ไอที ทรานสปอร์ต ทุกกรณี
       
      : กรณีลูกค้าต้องการให้ส่งโดยบริษัทขนส่งอื่น, วิธีการอื่น ที่ลูกค้าสะดวกกว่า โปรดแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล์ numkao2thai@gmail.com
      : ส่งออกหลังได้รับแจ้งโอนเงิน 1 วันทำการ (แจ้งโอนวันนี้-ส่งของวันพรุ่งนี้)
      : มีค่าบริการเพิ่ม 300-500 บาทต่อการจัดส่ง 1 ครั้ง
       

 


Visitors: 1,172,808