บริการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการเพื่อปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ลูกค้าที่ทำธุรกรรมโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท หรือ 10,000 หยวนขึ้นไป ต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือ Passport
รวมทั้งแสดงหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าที่มีข้อมูลของผู้รับเงินปลายทางอย่างครบถ้วน
 

**สำคัญมาก**  เป็นบริการนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนเงินหยวนไปยังบัญชีธนาคารของประเทศจีน (ไม่รวมฮ่องกง) เป็นการโอนเงินจาก
  บัญชีธนาคารของประเทศจีนด้วยกัน (BANK TRANSFER/银行汇款) พร้อมส่งหลักฐานการโอนให้ลูกค้าเพื่อใช้ยืนยันกับ
  เจ้าของบัญชีปลายทาง  **รับเฉพาะการโอนสกุลเงินหยวนเท่านั้น** โดยลูกค้าชำระเป็นเงินบาทให้กับเรา
  การันตีดำเนินการโอนให้ปลายทางภายใน 10 นาที - ช้าสุดไม่เกิน 3 ชั่วโมง หลังตอบรับการโอนเงินบาท
   
  - อัตราแลกเปลี่ยนของนำเข้าทูไทย เปลี่ยนแปลงทุกวัน
  - อัตราแลกเปลี่ยนจากเมนูซ้ายมือของหน้าเว็บนำเข้าทูไทยช่อง โอนเงิน ซึ่งขึ้นให้ในแบบฟอร์มคำนวณยอดอัตโนมัติแล้ว
  - ลูกค้าสามารถคำนวณยอดเงินบาทที่ต้องชำระได้ด้วยตนเอง โดยป้อนยอดเงินหยวนที่ต้องการโอนลงในแบบฟอร์มคำนวณยอดเงินบาท
  
  - ค่าบริการโอนเงิน 200 บาทต่อบัญชี/ต่อครั้ง
  
  - ชื่อธนาคารจีน : 
  - สาขาบัญชี : 
  - เลขที่บัญชี : 
  - ชื่อเจ้าของบัญชี (กรณีเป็นคนจีนเขียนเป็นภาษาจีนเท่านั้น) :
     กรณีชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาจีน ต้องให้ชื่อที่เขียนด้วยตัวอักษรจีนเท่านั้น (สามารถ copy มาวางได้หากพิมพ์ไม่ได้)
     กรณีชื่อเจ้าของบัญชีไม่ได้เป็นคนจีนหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษ โปรดระบุชื่อบัญชีให้ถูกต้องตรงกับที่ให้ไว้กับธนาคาร
  - จำนวนเงินหยวนที่ต้องการโอน :
   
  
   1. ติดต่อใช้บริการผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง ผ่านทางข้อความ ไลน์ หรือ วีแชท 
  - ทางไลน์  Line IDmachita.nkt   (ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
  - ทางวีแชท  WeChat IDmachita_phat (ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
   2. ลูกค้าคำนวณยอดเงินบาทที่ต้องโอนได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอการตอบกลับจากเรา  คลิกที่นี่..เพื่อคำนวณยอดเงินบาท
  - ใส่ยอดเงินหยวนที่ต้องการโอนลงในช่องแรกของแบบฟอร์ม จะปรากฎยอดเงินบาทที่ต้องชำระในช่องสุดท้าย
   3. ลูกค้าตรวจสอบยอดเงิินบาทที่ต้องชำระ ข้อมูลเงื่อนไขและข้อมูลบัญชีธนาคาร ได้จากในแบบฟอร์ม
   4. ลูกค้าโอนเงินตามช่องสรุปยอดเงินบาทที่ต้องโอน(THB) ได้เลย ผ่านช่องทางที่สะดวก เช่น ATM,อินเตอร์เน็ต,เคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น
   5ลูกค้าแจ้งข้อมูลการโอนเงินบาท 
  แจ้งโอนเงินผ่านข้อความทางไลน์  machita.nkt หรือผ่านข้อความทางวีแชท  machita_phat
  โดยการส่งข้อมูล 3 อย่าง ดังนี้
  1. รูปผลการคำนวณยอดเงินบาทจากแบบฟอร์มคำนวณยอดอัตโนมัติของเรา
  2. รูปหลักฐานการโอนเงินบาท
  3. ข้อมูลบัญชีปลายทาง (เป็นรูปหรือข้อความก็ได้)
   6. เจ้าหน้าที่ดำเนินการโอนเงินไปบัญชีจีน ตามคิวของการแจ้งโอนเงินบาทในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. โดยประมาณ
   7. เจ้าหน้าที่ส่งหลักฐานการโอนให้กับลูกค้า กลับทางไลน์/วีแชท ที่ติดต่อไว้ หลังจากทำการโอนเรียบร้อยแล้ว
   8. ลูกค้าสามารถนำหลักฐานการโอนเงินไปแจ้งกับเจ้าของบัญชี ได้ทันที / สามารถใช้เงินในบัญชีได้ทันที (เงินเข้าบัญชีปลายทางทันที)
   9. จบขั้นตอนการดำเนินการ
 
  - สามารถโอนเงินไปบัญชีปลายทาง 3 ช่องทาง คือ บัญชีธนาคารจีน (Bank) / Alipay / WeChat
  - กรณีโอนไปบัญชี ALIPAY ต้องแจ้ง ALIPAY ACCOUNT และ ชื่อจริงเต็มของเจ้าของบัญชี (กรณีเป็นคนจีนเขียนเป็นภาษาจีนเท่านั้น)
  - กรณีโอนไปบัญชี WeChat ต้องแจ้ง QR CODE FOR RECEIVE MONEY และ ชื่อจริงของเจ้าของบัญชี
  - บริการนี้เปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. (ไม่มีวันหยุด)
  - เจ้าหน้าที่เริ่มตอบรับการโอนเงินบาท ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์)
  - เจ้าหน้าที่เริ่มตอบรับการโอนเงินบาท ตั้งแต่เวลาประมาณ 12.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ)
  - เจ้าหน้าที่ดำเนินการโอนตามคิวที่ตอบรับการแจ้งโอนเงินบาท ทุกรายการแล้วเสร็จภายใน 10 นาที - ช้าสุดไม่เกิน 3 ชั่วโมง
  - ลูกค้าที่ติดต่อใช้บริการทางอีเมล์ (รอแจ้งยอด) สามารถใช้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันหยุด) เวลา 11.00-18.00 น.เท่านั้น 
  - อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงทุกวันและบางวันเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ดังนั้นลูกค้ากรุณาโอนเงิน (บาท) ทันที
  - ยอดเงินโอนบางวันอาจมีจำกัด เราจะเก็บยอดเงินไว้และทำรายการให้ตามลำดับคิวที่ได้รับการแจ้งโอนเงินบาทแล้วเท่านั้น
  - เจ้าหน้าที่จะโอนเงินจากบัญชีธนาคารจีนที่เป็น "บัญชีชื่อบุคคล" เท่านั้น 
  - ระยะเวลาการันตีภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้งโอนเงินบาท สำหรับการโอนเข้า "บัญชีชื่อบุคคล" เท่านั้น
  - กรณีต้องการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อนิติบุคคล (บริษัท/องค์กร) อาจไม่สามารถดำเนินการได้ /อาจต้องรอการดำเนินการประมาณ 24 ชั่วโมง
  - กรณีลูกค้าแจ้งการโอนเงินนอกเวลาทำการ อาจต้องรอการดำเนินการนานกว่า 3 ชั่วโมง
  - กรณีมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามาถดำเนินการได้ทันภายใน 3 ชั่วโมง เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
  - กรณีมีเหตุขัดข้อง/ข้อจำกัด ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินได้ เราจะโอนเงินบาทคืนทุกบาททุกสตางค์ โดยไม่หักค่าบริการ
  - กรณีใช้บริการครั้งแรก สามารถให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีปลายทางว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ก่อนใช้บริการ
 
  - ทางอีเมล์  : numkao2thai@gmail.com   (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-18.00 น.) หยุดวันอาทิตย์
  - ทางโทรศัพท์  086-097-4320   (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-18.00 น.) หยุดวันอาทิตย์
  - ทางข้อความไลน์  Line ID : machita.nkt   (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
  - ทางข้อความวีแชท  WeChat ID : machita_phat (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
  หมายเหตุ : ช่วง"วันหยุดยาว" การติดต่อทุกช่องทาง อาจติดขัดหรือล่าช้าไปบ้าง บริษัทฯ ต้องขออภัย ไว้ ณ ทีนี้ 
 
           


 Visitors: 1,119,297