บริการจ่ายค่าสินค้าที่จีน

 

 
บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายในประเทศจีน
ด้วยสกุลเงินหยวนจีน
(โอนด่วน) 

บริษัทสามารถชำระเงินให้กับลูกค้าในช่องทาง ดังนี้

   
Bank บัญชีธนาคารจีน
Alipay อะลิเพย์
Wechat วีแชท
 ตัวอย่างธนาคารจีนที่สามารถโอนเงินหยวนได้

Visitors: 1,170,364