บริการนำเข้าจากจีนทางรถ


---------------------------------------------------------------
อัตราค่าขนส่งจีน-ไทย ทางรถ มีการปรับขึ้น!!!
เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนด่านขาออกจากจีน
(ด่านกวางสีเดิมกำลังมีปัญหา)
บริษัทฯ จะปรับราคาลงให้เมื่อสามารถกลับมาใช้ด่านเดิมได้ตามปกติ
-ด้วยความขอบคุณ-
12-03-2022ทางรถ (ตู้ด่วน 5-8 วัน)
(กวางโจว-กรุงเทพ)
ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม)  ตามขนาด (คิวบิกเมตร)
ต่ำกว่า 30 กิโล 30 กิโลขึ้นไป ต่ำกว่า 1 คิว 1 คิวขึ้นไป  5 คิวขึ้นไป
  สินค้าทั่วไป (A) 40  30 8,000  7,500  7,000
  สินค้า มอก. (C) 50  40  9,000  8,500   8,000 
  สินค้า อย. (D) 60  50  10.000  9,500   9,000 
  สินค้าควบคุม (S) 70  60  10,000  9,500   9,000 
   นำเข้า 5 คิวขึ้นไป/รอบ คิดตามขนาดคิวเท่านั้น
ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อใช้บริการได้ที่


Line ID : @nktshipping
TELL : 098-9350453 ; 098-9350454
Email : nktshipping@gmail.com


วันเวลาทำการ : วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

Visitors: 1,170,363