บริการฝากจ่าย ALIPAY TAOBAO 1688

 

            

      เป็นบริการรับฝากกดจ่ายเงินค่าสินค้าที่ลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าด้วยไอดีตนเองกับเว็บ TAOBAO / TMALL / 1688  แต่ประสบปัญหา
      ไม่สามารถกดชำระเงินได้ โดยลูกค้าแค่กดส่งรายการที่พร้อมชำระเงินแล้วมายัง ID ALIPAY ของเรา เพื่อให้เราทำหน้าที่กดจ่ายเงินให้
      โดยใช้เมนูfind someone to pay  找人代付 
      การันตี..!! กดจ่ายให้ภายใน 30 นาที หลังได้รับการชำระเงิน (เฉพาะ TAOBAO TMALL) ยกเว้น กดจ่าย 1688 อาจใช้เวลา 3-24 ชั่วโมง
 
     - สำหรับผู้ที่มีไอดีเถาเป่า (taobao ID) ที่กดสั่งสินค้าได้อยู่แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องการกดจ่ายเงิน
     - สำหรับผู้ที่มีไอดีเถาเป่า (taobao ID) อยู่แล้วแต่บัญชียังไม่ได้ยืนยันตนใช้งาน alipay
     - สำหรับผู้ที่มีไอดีเถาเป่า (taobao ID) อยู่แล้วแต่บัญชี Alipay โดนจำกัดยอดใช้จ่าย   
     - สำหรับผู้ที่มีไอดีเถาเป่า (taobao ID) อยู่แล้วแต่บัญชี Alipay โดนล็อค/กดจ่ายไม่ได้  
     - สำหรับผู้ที่มีไอดีเถาเป่า (taobao ID) แบบทั่วไป สำหรับใช้กดสั่งเท่านั้น ไม่ได้ใช้ alipay
     - สำหรับผู้ที่มีไอดีเถาเป่า (taobao ID) อยู่แล้วแต่บัญชี Alipay มีปัญหาอื่นๆ  
     - สำหรับผู้ที่กดสั่งสินค้าเอง ไม่ต้องการให้บุคคลอื่น login เข้า ไอดีของตนเอง (ไม่ต้องให้ password)
 
     - เจ้าของไอดีผู้กดสั่งยังสามารถใช้ไอดีเดิมของตนเองในกระบวนการสั่งซื้อทุกขั้นตอน ไม่ต่างไปจากการกดจ่ายเงินเอง
     - เจ้าของไอดีผู้กดสั่งยังสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆ ผ่านไอดีของตนได้ ไม่ต่างไปจากการกดจ่ายเงินเอง
     - ลูกค้ากดยืนยันสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติ ตกลงราคา/ต่อรองกับผู้ขายได้ตามปกติ ส่งยอดที่จะจ่ายให้เราหลังได้ราคาที่พอใจแล้ว
     - สามารถใช้เงินได้อย่างเต็มที่ หมดปัญหาการจำกัดวงเงินต่อวัน/ต่อเดือน 
     - หมดปัญหาความเสี่ยงกังวลบัญชีโดนล็อค / มีเงินค้างในบัญชี 
     - ไม่ต้องให้รหัสผ่านใดๆ กับผู้กดจ่าย และจะไม่มีการ login เข้าบัญชีของลูกค้า
     - ผู้กดจ่ายจะไม่เห็นรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
 
 ใหม่...!!! เรามีระบบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าบริการกดจ่ายเงิน เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมและตรวจสอบยอดการใช้จ่ายในบัญชีได้ด้วยตนเอง    
เสมือนลูกค้ามีบัญชี ALIPAY เป็นของตนเองทุกขั้นตอน
     - ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าระบบข้อมูลส่วนตัว
     - ลูกค้าสามารถชำระและแจ้งชำระค่าบริการเพื่อใช้บริการได้ด้วยตนเองผ่านระบบข้อมูลส่วนตัว ตลอด 24 ชม.
     - ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้าบัญชีได้ด้วยตนเองผ่านระบบข้อมูลส่วนตัว ตลอด 24 ชม.
     - ลูกค้าสามาถแจ้งให้ผู้กดจ่ายทราบว่า มีการส่งยอดฝากกดจ่ายเข้าไปยังไอดีได้ด้วยตนเองผ่านระบบข้อมูลส่วนตัว ตลอด 24 ชม.
     - ลูกค้าสามารถแจ้งขอถอนเงินออกจากบัญชีผ่านทางระบบข้อมูลส่วนตัวได้ ตลอด 24 ชม. 
     - ลูกค้าสามาถแจ้งข้อมูลการได้รับเงินรีฟันคืนจากทางผู้ขายผ่านระบบข้อมูลส่วนตัวได้ตลอด 24 ชม.
     - ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมููลผู้ดูแล/ผู้กดจ่าย ทั้งข้อมูลไอดี alipay บัญชีธนาคารไทย บัญชีธนาคารจีน ของผู้ดูแล ได้
     - ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้าบัญชี ตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินย้อนหลัง ตรวจสอบสถานะการทำรายการของผู้กดจ่าย และ
       ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชม.
 
 สำหรับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการฝากกดจ่าย มี 2 ส่วน คือ
      1. ค่าบริการแลกเงินหยวน  : เป็นค่าธรรมเนียมในการแลกเงินหยวนตามยอดเงินที่ลูกค้าต้องการใช้ในการชำระค่าสินค้า (เติมเงิน)
           - ชำระเงินให้เราเป็นเงินบาท : ค่าธรรมเนียมแลกเงินหยวนครั้งละ 200 บาท (ไม่จำกัดยอด)
      2. ค่าบริการกดจ่าย : เป็นค่าดำเนินการในการกดจ่ายค่าสินค้าผ่านบัญชี alipay ของเรา
            2.1 ค่าบริการรายเดือน : เดือนละ 600.-บาท หรือราย 3 เดือน 1,500.-บาท
                - ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการกดจ่าย
                - ไม่จำกัดยอดจ่ายต่อวัน / ต่อเดือน กดจ่ายได้สูงสุด 1 ล้านหยวนต่อวัน
                - ไม่จำกัดจำนวนออเดอร์ในแต่ละเดือน (ปกติระบบ alipay จะให้ส่งได้ 10 ออเดอร์ต่อวัน) 
                - ค่าบริการรายเดือนชำระครั้งเดียวก่อนใช้บริการในเดือนนั้นๆ : คิดตามเดือนในปฏิทิน ไม่ใช่จำนวนวัน) 
                  เช่น ลูกค้าชำระเงินในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 จะสามารถใช้บริการได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เท่านั้น 
                - ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้าบัญชีระบบส่วนตัวไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการกดจ่าย 
            2.2 ค่าบริการรายวัน/รายครั้ง : วันละ 200.-บาท
                - สามารถส่งออเดอร์ให้กดจ่าย ได้ตลอดวันจนถึง 24.00 น. ของวันนั้นๆ
                - ระบบ alipay จะให้ส่งยอดให้ไอดีอื่นจ่ายได้วันละ 10 ยอดเท่านั้น
                - กรณีลูกค้าโอนเงินเกินจากยอดที่ต้องจ่าย 10 ออเดอร์ ต้องชำระค่าบริการกดจ่าย 200.-บาทใหม่เมื่อให้กดจ่ายในวันอื่น
 
         - อัตราแลกเปลี่ยนของนำเข้าทูไทย 
         - ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบข้อมูลส่วนตัว เมนู เติมเงิน
 
         ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการกดจ่าย ALIPAY โปรดลงทะเบียนเปิดใช้บริการผ่านแบบฟอร์ม 
         - ลงทะเบียนเปิดใช้บริการได้โดยการคลิกที่นี่ 
 
   
1. ลูกค้าลงทะเบียนเปิดใช้บริการ   1. ลูกค้าลงทะเบียนเปิดใช้บริการ
2. ลูกค้าได้รับ Username และ Password เข้าระบบข้อมูลส่วนตัว   2. ลูกค้าได้รับ Username และ Password เข้าระบบข้อมูลส่วนตัว
3. อ่านข้อมูลและวิธีการส่งยอดฝากจ่ายที่เมนู ข้อมูลผู้ดูแล   3. อ่านข้อมูลและวิธีการส่งยอดฝากจ่ายที่เมนู ข้อมูลผู้ดูแล
4. ไปที่เมนู ชำระค่าบริการ เลือก : รายวัน 200 บาท  4. ไปที่เมนู ชำระค่าบริการ เลือก : รายเดือน หรือ ราย 3 เดือน
5. โอนเงินเพื่อชำระค่าบริการ + แจ้งโอนเงินที่เมนูชำระค่าบริการ  5. โอนเงินเพื่อชำระค่าบริการ + แจ้งโอนเงินที่เมนูชำระค่าบริการ
6. กดสั่งสินค้าโดยใช้บัญชี taobao ของตนเองตามวิธีที่แนะนำ  6. กดสั่งสินค้าโดยใช้บัญชี taobao ของตนเองตามวิธีที่แนะนำ
7. ส่งยอดจากออเดอร์ที่ต้องการจ่ายเงินเข้าไอดีผู้ดูแล  7. ส่งยอดจากออเดอร์ที่ต้องการจ่ายเงินเข้าไอดีผู้ดูแล
8. เข้าระบบข้อมูลส่วนตัว ไปที่เมนู แจ้งกดจ่าย   8. เข้าระบบข้อมูลส่วนตัว ไปที่เมนู แจ้งกดจ่าย 
9. ไปที่เมนู เติมเงิน เพื่อเติมเงินเข้าระบบ เพื่อใช้ในการกดจ่าย  9. ไปที่เมนู เติมเงิน เพื่อเติมเงินเข้าระบบ เพื่อใช้ในการกดจ่าย
10. ตรวจสอบสถานะการกดจ่ายได้จากระบบข้อมูลส่วนตัว  10. ตรวจสอบสถานะการกดจ่ายได้จากระบบข้อมูลส่วนตัว
11. จบขั้นตอนบริการ   11. จบขั้นตอนบริการ 
 
 
  ผู้กดจ่าย หรือ ผู้ดูแล หมายถึง : เรา ในฐานะผู้ให้บริการ เจ้าของไอดีที่ให้ลูกค้าส่งยอดให้กดจ่าย
  ผู้กดสั่ง หมายถึง ตัวลูกค้า , บัญชี taobao ของลูกค้า
 1. ยอดที่ส่งเข้ามาให้ ID ALIPAY ของเราชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้อีก ยกเว้นออเดอร์นั้นไม่สามารถกดจ่ายได้ เราจะแจ้งให้ทราบ
 2. โปรดส่งยอดมาที่ไอดีเราหลังจากได้ตกลงราคากับคนขายเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาภายหลังจะไม่สามารถกดจ่ายให้ได้
 3. ระยะเวลาในการดำเนินการกดจ่ายภายใน 30 นาที ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินอยู่ในระบบข้อมูลส่วนตัวแล้วเท่านั้นและสั่งซื้อใน TAOBAO TMALL
 4. กรณีมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามาถกดจ่ายให้ได้ภายในเวลา 30 นาที เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบข้อมูลส่วนตัว
 5. กรณีต้องการชำระค่าบริการกดจ่ายเป็นเงินหยวน 
     - ยอด 200.-บาทสำหรับค่าบริการรายวัน คิดเป็น 40 หยวน
     - ยอด 600.-บาทสำหรับค่าบริการรายเดือน คิดเป็น 120 หยวน
     - ยอด 1,500.-บาทสำหรับค่าบริการรายเดือน คิดเป็น 300 หยวน
 6. เรามีหน้าที่เพียงกดจ่ายเงินให้เท่านั้น ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขาย ดังนั้น เราไม่รับผิดชอบทุกกรณีความเสียหาย
 7. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการก่อนใช้บริการ รวมถึงต้องโอนเงินแยก + แจ้งโอนเงินแยกจากการเติมเงินเท่านั้น (ผ่านเมนู ชำระค่าบริการ)
  เงิน Refund จากผู้ขาย
  - กรณีมีเงินคืนจากผู้ขายอัตโนมัติ หรือ refund จากการกดขอรีฟัน เงินจะคืนเข้าบัญชีผู้กดจ่าย 
  - ขอให้ลูกค้าแจ้งยอดเงินที่ได้รับคืน โดยเข้าระบบข้อมูลส่วนตัว ไปที่เมนู แจ้งเงินคืน ระบุยอดพร้อมแนบรูปหลักฐานรายการรีฟันจากผู้ขายที่แสดงวันที่-ยอดเงินคืน เพื่อตรวจสอบคืนให้บวกเป็นยอดคงเหลือ
  - ขออภัย ไม่มีการตรวจสอบเงินรีฟันให้อัตโนมัติ เนื่องจากบัญชีนี้ใช้จ่ายเงินให้ลูกค้าจำนวนมาก เราจะตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งเท่านั้น
 เงื่อนไขเฉพาะลูกค้ารายวัน/รายครั้ง
  1. ลูกค้ารายวัน/รายครั้ง กรณีส่งยอดให้เข้าไอดีผู้กดจ่ายเกิน 6 ชั่วโมงแล้วไม่ติดต่อ/ไม่เติมเงิน ขอกดยกเลิกการจ่ายเงินทันที
  2. ลูกค้ารายวัน/รายครั้ง สามารถเติมเงินเข้าระบบข้อมูลส่วนตัวไว้ใช้ในวันต่อไปได้ โดยชำระค่าบริการรายวันใหม่
  3. ลูกค้ารายวัน/รายครั้ง สามารถส่งยอดให้กดจ่ายได้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ชำระค่าบริการ
 เงื่อนไขเฉพาะลูกค้ารายเดือน
  1. ลูกค้ารายเดือน ที่มีเงินฝากไว้ล่วงหน้า สามารถส่งยอดให้เรากดจ่ายได้ตลอด 24 ชม. แต่นอกเวลาทำการอาจกดจ่ายให้ช้ากว่าปกติ
  2. ลูกค้ารายเดือน ที่ไม่ได้เติมเงินไว้ กรณีส่งออเดอร์แล้วไม่ติดต่อ/ไม่เติมเงินภายใน 10 ชม. ขอกดยกเลิกการจ่ายเงินทันที
  3. ลูกค้ารายเดือน โปรดชำระค่าบริการเดือนใหม่ ก่อนส่งออเดอร์
  4. ลูกค้ารายเดือน ไม่มีกำหนดจำวนเดือนขั้นต่ำในการสมัครใช้บริการ สามารถใช้บริการเดือนต่อเดือน 
 
      - ทางอีเมล์  : numkao2thai@gmail.com   (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.) หยุดวันอาทิตย์ 
      - ทางโทรศัพท์  086-097-4320   (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.) หยุดวันอาทิตย์ 
      - ทางข้อความไลน์  Line ID : machita.nkt   (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
      - ทางข้อความวีแชท  WeChat ID : machita_phat  (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
      - ใช้บริการผ่านการ LOGIN เข้า ระบบข้อมูลส่วนตัว : ทุกวัน ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุด
     หมายเหตุ : ช่วง"วันหยุดยาว" การติดต่อทุกช่องทาง อาจติดขัดหรือล่าช้าไปบ้าง บริษัทฯ ต้องขออภัย ไว้ ณ ทีนี้
 
            

 


 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,163,119