อัตราค่านำเข้า (ค่าส่งจีน-ไทย) : สำหรับบริการนำเข้าอย่างเดียว (เฉพาะนำเข้า)

ค่านำเข้า หมายถึง ค่าขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทย 

นำเข้าทูไทยจะใช้วิธีคิดค่าขนส่งโดยการคำนวณจาก 2 ตัวแปรหลัก คือ 

1. น้ำหนัก (กิโล) จากการชั่งจริง ไม่ใช้การเทียบ 

2. ขนาด (คิว) จากการวัดจริง (กว้าง x ยาว x สูง) 

โดยจะคิดจากตัวแปรที่ให้ค่านำเข้าสูงกว่าเป็นหลักเสมอ  

อัตรานี้มีผลกับสินค้าเข้าโกดังจีน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ทางรถ (ตู้ด่วน) 4-7 วัน ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) KG. ตามขนาด (คิวบิกเมตร) CBM.
ต่ำกว่า 100 กิโล 100 กิโลขึ้นไป ต่ำกว่า 1 คิว  1 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 30 25 ตามน้ำหนักเท่านั้น  
  เสื้อผ้า 35 30 7,500  6,500 
  สินค้าทั่วไป  65 50  7,500  6,500
  สินค้าเฉพาะทาง  85 60  8,500  7,500
  สินค้าควบคุม อย. 170
160 17,000 16,000
  สินค้าลิขสิทธิ์  170
160  17,000   16,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (1) 180
170  18,000   17,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (2) 500
500  50,000   50,000 

                                                                                                   หมายเหตุ : หน่วย (เงินบาท)

ทางเรือ (ตู้ธรรมดา) 14-20 วัน ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) KG. ตามขนาด (คิวบิกเมตร) CBM.
ต่ำกว่า 100 กิโล 100 กิโลขึ้นไป ต่ำกว่า 1 คิว  1 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 25 20 ตามน้ำหนักเท่านั้น  
  เสื้อผ้า 30 25 5,500  4,500 
  สินค้าทั่วไป  50 45  5,500  4,500
  สินค้าเฉพาะทาง 60 55  6,500  5,500
  สินค้าควบคุม อย. 170
160 17,000 16,000
  สินค้าลิขสิทธิ์  170
160  17,000   16,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (1) 180
170  18,000   17,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (2) 500
500  50,000   50,000 

                                                                                                       หมายเหตุ : หน่วย (เงินบาท) 
 

 

1. ลูกค้าที่ต้องการนำเข้าจำนวนมาก สามารถติดต่อที่ฝ่ายบริหารโดยตรง เพื่อพิจารณาอัตราค่านำเข้าให้อีกครั้ง E-mail: machita.nkt@gmail.com หรือไลน์ machita.nkt : ติดต่อ คุณมา 

 

2. ลูกค้าควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่านำเข้าหรือสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความแน่ใจก่อนตัดสินใจใช้บริการ รวมถึงควรแจ้งข้อมูลสินค้าตามข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมาซึ่งกันและกัน 

 

3. นำเข้าทูไทย ขอ..งดแจ้งอัตราค่านำเข้าหรือประเมินราคาทางโทรศัพท์ เนื่องจากต้องการให้มีหลักฐานตรวจสอบย้อนหลังลูกค้าโปรดติดต่อทาง อีเมล์ numkao2thai@gmail.com หรือทางแฟกซ์ 02-1900539

  4. อัตราค่าบริการยังไม่รวม vat 7% 

 

 

Visitors: 1,119,294