อัตราค่านำเข้า (ค่าส่งจีน-ไทย) : สำหรับบริการนำเข้าอย่างเดียว (เฉพาะนำเข้า)

ค่านำเข้า หมายถึง ค่าขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทย 

นำเข้าทูไทยจะใช้วิธีคิดค่าขนส่งโดยการคำนวณจาก 2 ตัวแปรหลัก คือ 

1. น้ำหนัก (กิโล) จากการชั่งจริง ไม่ใช้การเทียบ 

2. ขนาด (คิว) จากการวัดจริง (กว้าง x ยาว x สูง) 

โดยจะคิดจากตัวแปรที่ให้ค่านำเข้าสูงกว่าเป็นหลักเสมอ  

อัตรานี้มีผลกับสินค้าที่ถึงไทย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ทางรถ (ตู้ด่วน) 4-7 วัน ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) KG. ตามขนาด (คิวบิกเมตร) CBM.
ต่ำกว่า 100 กิโล 100 กิโลขึ้นไป ต่ำกว่า 1 คิว  1 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก (H) 30 25 ตามน้ำหนักเท่านั้น  
  เสื้อผ้า (G) 35 30 7,300  6,300 
  สินค้าทั่วไป (A) 60 50  7,300  6,300
  สินค้าเฉพาะทาง (C) 80 60  8,300  7,300
  สินค้าควบคุม อย. (FD) 160
150 16,000 15,000
  สินค้าลิขสิทธิ์ (N) 160
150  16,000   15,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (1) (D1) 160
150  16,000   15,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (2) (D2) 500
500  50,000   50,000 

                                                                                                   หมายเหตุ : หน่วย (เงินบาท)

ทางเรือ (ตู้ธรรมดา) 14-20 วัน ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) KG. ตามขนาด (คิวบิกเมตร) CBM.
ต่ำกว่า 100 กิโล 100 กิโลขึ้นไป ต่ำกว่า 1 คิว  1 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก (H) 25 20 ตามน้ำหนักเท่านั้น  
  เสื้อผ้า (G) 30 25 5,300  4,300 
  สินค้าทั่วไป (A) 50 40  5,300  4,300
  สินค้าเฉพาะทาง (C) 60 50  6,300  5,300
  สินค้าควบคุม อย. (FD) 160
150 16,000 15,000
  สินค้าลิขสิทธิ์ (N) 160
150  16,000   15,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (1) (D1) 160
150  16,000   15,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (2) (D2) 500
500  50,000   50,000 

                                                                                                       หมายเหตุ : หน่วย (เงินบาท) 
 

 

1. ลูกค้าที่ต้องการนำเข้าจำนวนมาก สามารถติดต่อที่ฝ่ายบริหารโดยตรง เพื่อพิจารณาอัตราค่านำเข้าให้อีกครั้ง E-mail: machita.nkt@gmail.com หรือไลน์ machita.nkt : ติดต่อ คุณมา 

 

2. ลูกค้าควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่านำเข้าหรือสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความแน่ใจก่อนตัดสินใจใช้บริการ รวมถึงควรแจ้งข้อมูลสินค้าตามข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมาซึ่งกันและกัน 

 

3. นำเข้าทูไทย ขอ..งดแจ้งอัตราค่านำเข้าหรือประเมินราคาทางโทรศัพท์ เนื่องจากต้องการให้มีหลักฐานตรวจสอบย้อนหลังลูกค้าโปรดติดต่อทาง อีเมล์ numkao2thai@gmail.com หรือทางแฟกซ์ 02-1900539

  4. อัตราค่าบริการยังไม่รวม vat 7% 

 

 

Visitors: 1,163,118