ร่วมงานกับเรา/สมัครงาน

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

 

1. ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ (จีน-ไทย) จำนวน 1 ตำแหน่ง

     หน้าที่ความรับผิดชอบ :

     1. ประสานงานกับทีมงานประจำประเทศไทยและประจำประเทศจีนเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     2. ประสานงานกับโรงงาน ร้านค้า บริษัท ผู้ขายในประเทศจีนเกี่ยวกับสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่ง

     3. รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าโดยการใช้ภาษาจีนได้

     4. ดูแลงานและช่วยแก้ไขปัญหาในด้านภาษาจีนให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศไทย โกดังไทย และลูกค้า

     5. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. 

     คุณสมบัติ :

     1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน

     2. สามารถสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน 

     3. มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

     4. สามารถเจรจาต่อรอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

     5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งาน Microsoft office พื้นฐาน

     สวัสดิการ :

    1. เงินเดือนประจำ

    2. ประกันสังคม

    3. โบนัสประจำปี

    4. สวัสดิการอื่นๆ

        - ท่องเที่ยวประจำปี

        - งานสัมมนา/สังสรรค์ประจำปี

 

2. ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าและเตรียมการจัดส่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง

     หน้าที่ความรับผิดชอบ :

      1. ทำงานประจำออฟฟิศไทย อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี

      2. ทำหน้าที่ตรวจสอบจำนวนสินค้า จัดเตรียมสินค้า และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

      3. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. 

       คุณสมบัติ :

       1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ม.6 (หรือเทียบเท่า)

       2. ขยันและอดทน สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว 

       3. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

       สวัสดิการ :

       1. เงินเดือนประจำ

       2. ประกันสังคม

       3. โบนัสประจำปี

       4. สวัสดิการอื่นๆ

           - ท่องเที่ยวประจำปี

           - งานสัมมนา/สังสรรค์ประจำปี

 

3. ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร : แม่บ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง

        หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        1. ทำงานประจำออฟฟิศไทย อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี

        2. ทำงานบ้าน อาทิ ทำความสะอาด ซักผ้า รีดผ้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

        3. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. 

        คุณสมบัติ :

        1. เพศหญิง 

        2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

        3. ขยันและอดทน รักความสะอาด มีระเบียบ รอบคอบ

        สวัสดิการ :

        1. เงินเดือนประจำ

        2. ประกันสังคม

        3. โบนัสประจำปี

 

 

        หมายเหตุ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปหากท่านมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สมัครงาน
Visitors: 1,170,360