เช็คสถานะบริการสั่งซื้อและนำเข้า

 

 

 

 

 

1. ลูกค้าจะได้รับแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อและลิงค์สำหรับเช็คสถานะหลังจากแจ้งชำระเงิน
2. เข้าเมนูเช็คสถานะแล้ว หากมี "เลขที่ใบสั่งซื้อของตนเองปรากฎแล้ว" หมายถึง ได้มีการสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
3. เมื่อมีสั่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกใดๆ ได้อีก เพราะเราจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายทันทีหลังการสั่งซื้อ
4. หลังจากนั้นจะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ อีก จนกว่าสินค้าจะส่งถึงโกดังจีน (ปกติจะรอสินค้าถึงโกดังจีนประมาณ 2-10 วันหลังจากวันที่สั่งซื้อ) เกินจากนั้นจะมีเหตุผลแจ้งที่ชีท ORDER STATUS แบบละเอียด
(ย้ำ..!! เมื่อเห็นเลขที่ใบสั่งซื้อแล้ว หมายถึง ออเดอร์ของท่านอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว ไม่มีการแสดงสถานะใดๆ อีก จนกว่าสินค้าจะถึงโกดังจีน จึงจะปรากฎ Y ในช่อง)
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการรอสินค้าจากแต่ละร้าน แต่ละออเดอร์ ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของสินค้าจากผู้ขาย (พร้อมส่งหรือต้องรอสต็อค/สั่งผลิต, นโยบายการส่งของผู้ขาย (ส่งของทันทีหรือส่งภายในกี่วัน), วิธีการจัดส่ง (รูปแบบการส่งที่ผู้ส่งใช้บริการ (ส่งด่วน/ส่งธรรมดา), ระยะทางหรือที่ตั้งของผู้ส่งสินค้า ดังนั้น การสั่งสินค้าวันเดียวกันแต่ต้องรอสินค้าเร็ว-ช้าต่างกัน ถือเป็นเรื่องปกติ
5. เมื่อมีสินค้าส่งถึงโกดังจีนจะมีสัญลักษณ์ Y ปรากฎในช่องตามลำดับร้านในใบสั่งซื้อ (การรอสินค้าถึงโกดังจีน 10 วัน ยังถือว่าอยู่ในช่วงเวลาปกติ)
6. หลังจากนั้นจะส่งสินค้าออกจากโกดังจีน โดยลูกค้าสามารถเช็ควันที่ส่งออก-กำหนดถึงไทยโดยประมาณได้
7. เมื่อสินค้าถึงไทยตามจริง จะปรากฎวันที่สีเขียวในช่องสินค้าถึงไทยตามจริง
**โปรดเช็คสถานะโดยดูความหมายของแต่ละช่องตารางได้จากหัวตาราง ซึ่งจะมีคำอธิบายอยู่
Visitors: 1,149,524