ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม

 

1. สินค้าต้องการตีลังไม้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกดทับ/ซ้อนจากการขนส่งระหว่างประเทศ มีค่าดำเนินการเพิ่มตามขนาดลัง ดังนี้
  ไซส์ S ขนาดไม่เกิน 0.12 คิวบิกเมตร 30 หยวนต่อลัง
  ไซส์ M ขนาดตั้งแต่ 0.12-0.24 คิวบิกเมตร 50 หยวนต่อลัง
  ไซส์ L ขนาดตั้งแต่ 0.25-0.49 คิวบิกเมตร 80 หยวนต่อลัง
  ไซส์ XL ขนาดตั้งแต่ 0.50 คิวบิกเมตรขึ้นไป 100 หยวนต่อลัง
- น้ำหนักและขนาดของลังไม้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า 
- ลักษณะการตีลังไม้ของนำเข้าโกดัง เป็นการตีเฉพาะกรอบมุมของกล่อง/ลัง/กระสอบ ของสินค้าชิ้นนั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้ตีลังไม้ทึบทั้งหมด 
- การตีลังไม้ เป็นการช่วยป้องกันระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันความเสียหายของสินค้าได้ 100% แต่อย่างใด 
บริการสั่งซื้อและนำเข้า : ลูกค้าที่ต้องการให้ตีลังไม้
  - โปรดระบุมาในใบสั่งซื้อพร้อมกับการสั่งสินค้า  
บริการนำเข้าอย่างเดียว : ลูกค้าที่ต้องการให้ตีลังไม้  
  - โปรดแจ้ง Tracking No. ของสินค้าชิ้นดังกล่าว พร้อมรูปภาพสินค้า (หากมี) ก่อนสินค้าส่งถึงโกดังจีนอย่างน้อย 3 วัน 
   
2. ต้องการให้ตรวจสอบ/ทดสอบสินค้า เพื่อให้ทางโกดังที่จีนตรวจเช็คสินค้านอกเหนือจากความรับผิดชอบ มีค่าบริการรายชิ้น ลูกค้าแจ้งความต้องการให้ตรวจสอบทางอีเมล์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งอัตราค่าบริการ (ขั้นต่ำชิ้นละ 10 หยวน - ชิ้นละ 500 หยวน แล้วแต่กรณี) 
  - ค่าดำเนินการในแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางนำเข้าทูไทยเป็นหลัก 
  - นำเข้าทูไทยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจในการตรวจสอบรวมถึงขอบเขตในการดำเนินการในแต่ละกรณี 
บริการสั่งซื้อและนำเข้า : ลูกค้าที่ต้องการมีการตรวจสอบ/ทดสอบสินค้า 
  - โปรดระบุมาในใบสั่งซื้อพร้อมกับการสั่งสินค้า 
   - เราจะแจ้งอัตราค่าบริการให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้ายืนยันให้ดำเนินการอีกครั้ง
  - บริการสั่งซื้อและนำเข้า มีบริการตรวจสอบจำนวนชิ้นให้ฟรี 
บริการนำเข้าอย่างเดียว : ลูกค้าที่ต้องการมีการตรวจสอบ/ทดสอบสินค้า 
  - โปรดแจ้ง Tracking No. ของสินค้าชิ้นดังกล่าว พร้อมรูปภาพสินค้า ก่อนสินค้าส่งถึงโกดังจีนอย่างน้อย 3-5 วัน 
  - เราจะแจ้งอัตราค่าบริการให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้ายืนยันให้ดำเนินการอีกครั้ง 
   

 

 

Visitors: 1,149,524