บริการนำเข้าอย่างเดียว

ปรับปรุงข้อมูลใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

 

เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่สามารถติดต่อสั่งสินค้าด้วยตนเองได้ (อาจฝากให้เราชำระเงินให้ หรือ ชำระเงินด้วยตนเองก็ได้) บริการนี้ทางนำเข้าทูไทยเป็นเพียงโกดังรับสินค้าให้ ทำหน้าที่รับสินค้าที่โกดังจีน ตรวจสอบประเภทสินค้า น้ำหนักสินค้า ขนาดสินค้า เตรียมสินค้าเพื่อส่งออก จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการส่งออกสินค้าจากจีน ปิดตู้ส่งออกจากจีนภายใน 1-2 วันหลังสินค้าส่งถึงโกดัง (ยกเว้นสินค้าพิเศษที่ต้องรอตู้พิเศษ หรือสินค้าส่งเรือ) เมื่อสินค้าถึงไทยทีมงานฝ่ายไทยจะทำหน้าที่เคลียร์สินค้าออกตามขั้นตอนการนำเข้าและเตรียมการจัดส่งสินค้าต่อให้ลูกค้าหลังจากลูกค้าแจ้งขอรับสินค้า 

   
  สำหรับผู้ที่ต้องการใช้โกดังของเราเป็นสถานที่รับสินค้าและให้เราดำเนินการนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทยให้ โดยที่
  - ลูกค้าติดต่อสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์จีน / ผู้ขาย / โรงงาน เองได้ 
  - ลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บจีนด้วยตนเอง เช่น taobao, tmall, 1688 เป็นต้น  
  - ลูกค้าเดินทางไปซื้อสินค้าที่ประเทศจีนด้วยตนเอง  
  - ลูกค้าที่อาศัยอยู่ที่ประเทศจีน / ไปเรียน / ไปทำงาน ต้องการฝากส่งสินค้ากลับประเทศไทย 
   
  1. ลูกค้าลงทะเบียนเปิดใช้บริการ เพื่อรับรหัสลูกค้าและที่อยู่โกดังจีน  
  2. หลังจากลูกค้าได้รับรหัสลูกค้าและที่อยู่โกดังจีนของเราแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที 
 

     - ลูกค้าแจ้งที่อยู่โกดังจีนของเราให้ผู้ขายสินค้าทราบก่อนทุกครั้งที่สั่งสินค้า เพื่อให้ผู้ขายประเมินค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าจากผู้ขายมายังโกดังของเรารวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง เพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายสินค้ากับลูกค้าก่อนสินค้าจะส่งถึงโกดังของเรา ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบและตกลงกับทางผู้ขายเองทั้งสิ้น 

        - กรณีลูกค้าไม่ได้ชำระค่าส่งในจีนหรือผู้ส่งสินค้ามีการเรียกเก็บสินค้าปลายทาง ณ หน้าโกดังจีน หรือผู้ส่งสินค้าส่งสินค้ามากับช่องทางการส่งที่ไม่ส่งถึงที่ ต้องให้เราไปรับสินค้าที่ศูนย์เอง เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มจากลูกค้าภายหลัง โดยไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ ลูกค้าต้องไปตรวจสอบกับทางผู้ส่งสินค้าเอง 
  3. ลูกค้าขอเลข tracking no. (เลขทะเบียนพัสดุส่งสินค้า) จากผู้ส่ง เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบสถานะสินค้าเข้าโกดังจีน
       - ลูกค้าสามารถสั่งและส่งสินค้าจากหลายๆที่/หลายร้านได้ตามต้องการ เพราะจะได้รับเลข tracking no. ที่แตกต่างกันอยู่แล้ว 
  4. หลังจากส่งสินค้าเข้าโกดังครั้งแรก (เฉพาะครั้งแรก) : โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อเปิดสิทธิ์เช็คสถานะสินค้าเข้าโกดังให้ 
       - โดยการระบุรหัสลูกค้า พร้อมข้อความแจ้งยืนยันเริ่มต้นใช้บริการ (ระบุ Tracking No. หรือ ข้อมูลการส่งสินค้า)
       - กรณีผู้ส่งใช้รูปแบบการจัดส่งในจีนที่ไม่มี Tracking No. โปรดแจ้งวันที่ส่งสินค้าเข้าโกดัง แนบรูปสินค้า 
  5. หลังจากได้รับแจ้งยืนยันใช้บริการจริง เราจะเปิดสิทธิ์ในการเข้าเช็คสถานะการรับสินค้าเข้าโกดังให้กับท่านทางอีเมล์
  6. เมื่อสินค้าถึงโกดังจีน เราจะส่งออกจากจีนวันต่อวันหรืออย่างช้าภายใน 1-2 วันนับจากวันที่รับสินค้า (ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าในแต่ละวัน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ) แต่จะไม่มีการรอรวบรวมสินค้าไว้ที่โกดังจีนนานหลายวัน เพื่อป้องกันการสูญหายและปะปนกับสินค้าเหมาตู้/อื่นๆ แต่เมื่อสินค้าถึงไทย ลูกค้าสามารถให้ทางออฟฟิศไทยของนำเข้าทูไทยรวบรวมสินค้าไว้ก่อน รอการจัดส่งในครั้งเดียวได้ 
  7. ลูกค้าต้องคอยเช็คสถานะสินค้าถึงโกดังไทยด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อสินค้าพร้อมสำหรับให้ลูกค้ารับได้จะปรากฏวันที่ในช่องสีเขียวด้านหลัง (ช่องสินค้าถึงไทยตามจริง) 
  8. สินค้าที่ถึงไทยผ่านกระบวนการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว นำเข้าทูไทยจะนำรายการไปลงให้ในลิงค์สถานะส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรหัส โปรดตรวจสอบสินค้าก่อนแจ้งรับ/ให้จัดส่ง ที่สถานะส่วนตัวก่อนทุกครั้ง ว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ต้องการแล้วหรือไม่ 
  หมายเหตุ : รายการสินค้าจะปรากฎในลิงค์ส่วนตัวหลังจากสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
  9. เมื่อสินค้าถึงไทยแล้ว (ปรากฎในชีทส่วนตัวแล้ว) : กรณีไม่รอรวบรวมกับสินค้าชิ้นอื่นที่ยังไม่ถึงหรือไม่มีสินค้าอื่นส่งมาไทยอีก ลูกค้าโปรดแจ้งขอรับสินค้าที่ถึงไทยแล้ว+ให้คิดค่าใช้จ่าย ทางอีเมล์/ไลน์/โทรศัพท์ (ระบุรหัสลูกค้า+รูปแบบการรับสินค้าทุกครั้ง)
  10. เมื่อสินค้าถึงไทยแล้ว (ปรากฎในชีทส่วนตัวแล้ว) : กรณีรอรวบรวมให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ ลูกค้าโปรดแจ้งขอรับสินค้าหลังจากตรวจสอบแล้วว่าสินค้าครบตามที่ต้องการแล้ว จึงแจ้งขอรับสินค้า+ให้คิดค่าใช้จ่าย ทางอีเมล์/ไลน์/โทรศัพท์ (ระบุรหัสลูกค้า+รูปแบบการรับสินค้าทุกครั้ง) 
  หมายเหตุ : ลูกค้าต้องเช็คสถานะด้วยตนเองและเมื่อต้องการรับสินค้าต้องแจ้งตามข้อ 8-9 กรณีสินค้าถึงไทยแล้วแต่ลูกค้าไม่ได้แจ้งขอรับสินค้าจะถือว่า ลูกค้ายังไม่ต้องการรับสินค้า 
  11. ทางนำเข้าทูไทยจะคิดสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระให้หลังจากได้รับแจ้งขอรับสินค้าจากลูกค้า โดยจะแจ้งลงในชีท (แผ่นงาน) ส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรหัส ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง 
  12. หลังจากชำระเงินแล้ว โปรดแจ้งโอนเงินทางอีเมล์/ไลน์ (โปรดเก็บหลักฐานการโอนไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า) 
  หมายเหตุ : กรณีรับสินค้าเองที่ออฟฟิศไทย สามารถชำระเงินสดได้ในวันที่เข้ารับสินค้า 
  13. หลังจากส่งสินค้าออกจากออฟฟิศแล้ว เราจะแจ้งส่งของพร้อมเลขทะเบียนที่ใช้ในการติดตามสินค้าไว้ในลิงค์เช็คสถานะ ชีท(แผ่นงาน) : แจ้งส่งของในไทย ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง  
  หมายเหตุ : นำเข้าทูไทยจะแจ้งข้อมูลการส่งของแต่ละวัน ในช่วงค่ำของทุกวันภายในเวลา 24.00 น. หรืออย่างช้าช่วงเช้าของวันถัดไป  
  14. จบขั้นตอนการใช้บริการ 
   
  1. ค่านำเข้า           คือ ค่าขนส่งสินค้าจากจีน-ไทย ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขั้นตอนการนำเข้าสินค้าไว้ทั้งหมดแล้ว 
                        - คิดค่านำเข้าจาก 2 ตัวแปรของสินค้า คือ น้ำหนักหรือขนาด โดยจะคิดจากตัวแปรที่ให้ค่านำเข้าสูงกว่าเป็นหลัก 
                        - กรณีสั่งสินค้าหลายประเภทจากร้านเดียวกัน (มีหลายห่อ) : คิดแยกตาม "ประเภทสินค้าของห่อ/กล่อง/กระสอบ"
                        - กรณีสั่งสินค้าหลายประเภทจากร้านเดียวกัน (มีห่อเดียว) : คิดตาม "ประเภทของสินค้าที่มีค่านำเข้าสูงสุดในห่อ"
                        - โปรดตรวจสอบ อัตราค่านำเข้าสินค้า [คลิกที่นี่] 
  2. ค่าดำเนินการ     คือ ค่าดำเนินการให้ทุกขั้นตอนนับตั้งแต่รับสินค้าเข้าโกดังจนกว่าจะส่งสินค้าออกให้ลูกค้า ค่าดำเนินการต่อครั้ง
                        คิดจาก จำนวนครั้งที่สินค้าส่งออกจากออฟฟิศที่ไทยไปยังลูกค้าหรือจำนวนครั้งที่ลูกค้ามารับสินค้าที่ออฟฟิศไทย
                        ด้วยตนเองไม่ใช่จำนวนครั้งที่ส่งสินค้าออกจากจีน หมายถึง ลูกค้าสามารถให้เรารวบรวมสินค้าให้ครบตามต้องการ
                        ก่อนรับสินค้านั้นได้ 
                        - ค่าดำเนินการ 150.-บาทต่อครั้ง : ไม่จำกัดจำนวนร้านที่,ไม่จำนวนจำนวนชิ้น,กระสอบ,น้ำหนัก  
                        - พิเศษฟรี...!!! ค่าดำเนินการ 150.-บาททันที กรณีน้ำหนักสินค้ารวม 30 กิโลกรัมขึ้นไปต่อครั้งในการรับสินค้า
  3. ค่าส่งในไทย       คือ ค่าส่งสินค้าไปให้ถึงมือลูกค้าหลังจากสินค้าถึงไทยผ่านขั้นตอนการเปิดตู้เพื่อเคลียร์สินค้าออกเรียบร้อยแล้ว
                         - ค่าส่งในไทยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ลูกค้าเลือก
                         - โปรดตรวจสอบ อัตราค่าส่งในประเทศไทย [คลิกที่นี่] 
  4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  คือ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าสั่งให้มีการดำเนินการในกรณีพิเศษ  
                         - ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้จะเกิดขึ้นตามความประสงค์ของลูกค้าเท่านั้น 
                         - โปรดตรวจสอบ อัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม [คลิกที่นี่] 
   
  คือ : จำนวนวันทั้งหมด นับตั้งแต่สินค้าส่งถึงโกดังจีนของเราจนถึงวันที่สินค้าส่งถึงไทยและพร้อมสำหรับให้ลูกค้าติดต่อรับสินค้า 
       - ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดขึ้นอยู่กับรูปแบบการขนส่งจีน-ไทย (รถ-เรือ) เป็นอันดับแรก 
       - การขนส่งทางรถ เป็นรูปแบบที่ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน เราจะเลือกส่งให้ทาง "รถ" เป็นพื้นฐาน 
       - ระยะเวลาดำเนินการที่ระบุไว้นี้ ประมาณจากการดำเนินการตามขั้นตอนการส่งออกและการนำเข้าสินค้าในสถานการณ์ปกติ
       - ระยะเวลาการดำเนินการที่ระบุไว้นี้ สำหรับสินค้าปกติเท่านั้น (ไม่รวมสินค้าแบรนด์/ลิขสิทธ์/อย./สินค้าควบคุมการนำเข้า)
  รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางรถ : สินค้าถึงไทยภายใน 4-วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึงโกดังจีน 
  รูปแบบการส่งจีน-ไทย ทางเรือ : สินค้าถึงไทยภายใน 14-20 วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึงโกดังจีน 
     
   
  รายละเอียดที่ลูกค้าต้องแจ้งให้ผู้ส่งสินค้าระบุบนหีบห่อสินค้าอย่างชัดเจน คือ “รหัสลูกค้า” และ “รูปแบบการจัดส่งจากจีนมาไทย” 
        - การขนส่งจีน-ไทยทางรถ เป็นรูปแบบที่ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน สินค้าทุกชิ้นเราจะกำหนดให้ส่งทาง "รถ" เป็นพื้นฐาน 
        - หากต้องการจัดส่งทางเรือ ให้ระบุรหัสลูกค้าตามด้วยตัวอักษร “慢-M” ไว้บนหีบห่อสินค้าทุกครั้ง เช่น NKT-221 慢-M 
        - โดยการเขียนหรือแปะกระดาษไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนเท่านั้น    
        - กรณีลูกค้าสั่งสินค้าโดยการระบุที่อยู่ในระบบการสั่งซื้อ เช่น taobao, 1688, tmall ให้ใช้รหัสลูกค้าเป็นชื่อผู้รับสินค้า
   
  ลูกค้าต้องมี gmail เป็นของตัวเองเพื่อนำมาใช้เปิดสิทธิ์เข้าเช็คสถานะ
  กรณีที่ลูกค้าใช้อีเมล์ของ gmail จะสามารถเข้าเช็คสถานะได้ในขณะที่กำลังล็อคอินอีเมล์นั้นอยู่
  - หลังจากได้รับแจ้งยืนยันใช้บริการจริง เราจะเปิดสิทธิ์ในการเข้าเช็คสถานะการรับสินค้าเข้าโกดังให้กับท่านทางอีเมล์ 
  - ลูกค้าโปรดตรวจสอบสถานะสินค้าเข้าโกดังจีนจากเลข Tracking No. ที่ได้รับจากผู้ส่งสินค้าเป็นหลัก เนื่องจากผู้ส่งสินค้าอาจไม่ได้
ระบุรหัสลูกค้าบนห่อสินค้า หรือระบุไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง
 
  ลูกค้าสามารถเข้าเช็คสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่ยังมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
  - ลิงค์สถานะ Update Status : สินค้าที่ไม่ได้ระบุรหัสลูกค้า ทางนำเข้าทูไทยจะระบุเป็น NKT-? โปรดแจ้งแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าชิ้นนั้นทางอีเมล์/ไลน์ (แนบหลักฐานถ้ามี)
  ลิงค์สถานะ Update Status : สินค้าที่ระบุรหัสลูกค้าผิด เพราะทางผู้ส่งเขียนไม่ชัดเจน/ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าชิ้นนั้นทางอีเมล์/ไลน์ (แนบหลักฐานถ้ามี) 
  - การใช้งานลิงค์สถานะ (Update Status) เหมือนไฟล์ Excel ลูกค้าสามารถเลือกเปิดแผ่นงานด้านล่างที่เรียงตามรหัสลูกค้า ซึ่งเป็น
แผ่นงานส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละรหัส โดยลูกค้าแต่ละรหัสจะมีแผ่นงานส่วนตัวก็ต่อเมื่อมีสินค้าถึงไทยแล้ว และรายการสินค้าที่อยู่
ในชีทสถานะส่วนตัว คือ สินค้าที่ถึงไทยแล้วเท่านั้น  
  - หากไม่เข้าใจโปรดโทรสอบถามวิธีการเช็คสถานะได้ที่ ฝ่ายบริการ โทร. 098-9757213-4 
   
  หมายถึง การชำระเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า จะชำระค่านำเข้าหลังจากสินค้าถึงไทยแล้วเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บก่อน 
   
  หลังจากได้รับแจ้งขอรับสินค้าที่ถึงไทยแล้วจากลูกค้า นำเข้าทูไทยจะรวบรวมสินค้าให้และแจ้งค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระไว้ในลิงค์เช็คสถานะ (Update Status) ลูกค้าโปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วย เลขทะเบียน Tracking No. ของสินค้าแต่ละชิ้น/ห่อ/กล่อง, ประเภทสินค้า, น้ำหนักสินค้าหรือขนาดสินค้า, ค่าขนส่งจีน-ไทย, ค่าดำเนินการ (เฉพาะกรณีสินค้ารวมไม่ถึง 30 กิโล),
ค่าส่งไปยังลูกค้า (โดยประมาณ) = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระ (ช่องสีแดง) 
         - ลูกค้าแจ้งชำระเงินโดยระบุข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน ทางอีเมล์ numkao2thai@gmail.com หรือไลน์ numkao2thai
         - เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว สินค้าจะจัดส่งออกจากออฟฟิศไทยภายใน 1 วันหลังได้รับแจ้งชำระเงิน 
         - กรณีชำระเงินค่าส่งต่อไปยังลูกค้าโดยประมาณ เกิน/ต่ำกว่าจากที่ต้องชำระจริง เราจะหักลบคืนให้/เรียกเก็บเพิ่มอีกครั้ง 
   
  ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกนอกเหนือจากที่ระบุ เว้นจากลูกค้าแจ้งให้ดำเนินการอื่น เช่น ตีลังไม้, ตรวจสอบสินค้า, ทำประกันสินค้าเพิ่มเติม, เรียกเก็บค่าส่งในจีนคืนจากการชำระให้ก่อน (ผู้ส่งเรียกเก็บค่าส่งหน้าโกดังจีน) หรือการโดนปรับจากการลักลอบนำเข้าสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าแบรนด์ ลิขสิทธิ์ เลียนแบบ วัตถุไวไฟ สินค้าควบคุมอื่นๆ ที่จงใจแจ้งประเภทสินค้าผิดประเภทเพื่อประหยัดค่าขนส่งหรือแอบยัดสินค้าอื่นโดยไม่มีการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า  
   
   
   
   
   
 
   
   ทางอีเมล์ : numkao2thai@gmail.com 
   ทางไลน์ : numkao2thai 
   ทางไลน์ : kanjana.nkt
   ทางไลน์ : ammara.nkt
  - ทางโทรศัพท์ : 098-9757213-4 
   

 

Visitors: 1,161,503