สงวนสิทธิ์การคุ้มครองข้อมูล

 

 

 

ข้อมูล เนื้อหา และข้อความทุกส่วนที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ 

ทางบริษัท เอ็นเคไทย เอ็นเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนลิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2531 ไว้ในนามของนำเข้าทูไทย

ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก ดัดแปลง ลอกเลียน หรือนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่สั่งสินค้ากับทางนำเข้าทูไทยเท่านั้น

โดยจะต้องลงทะเบียนเป็นลูกค้าของเราและมีการสั่งสินค้ากับทางนำเข้าทูไทยอย่างต่อเนื่อง

 

สิทธิ์ในการกระทำการคัดลอก ดัดแปลง หรือนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้

จะสิ้นสุดลงทันทีหากบุคคลผู้นั้นละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีไว้กับทางนำเข้าทูไทย

หรือเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนใดๆที่ส่งไปยังลูกค้าโดยตรง หรือไม่ได้มีการสั่งสินค้ากับทางนำเข้าทูไทยอีกต่อไป

 

ทางนำเข้าทูไทย มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกหรือลูกค้าทุกคน จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงได้

รวมถึงจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ใดๆ ของทางนำเข้าทูไทย

โดยนโยบายความคุ้มครองฯ นี้ จะสิ้นสุดลงทันที

หากบุคคลผู้นั้นกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางนำเข้าทูไทย

Visitors: 1,170,366