เกี่ยวกับนำเข้าทูไทย

 

นำเข้าทูไทย
   
ฝ่ายจีน :  โกดังรับสินค้าและออฟฟิศ ตั้งอยู่ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน (ขออภัย..เรายังไม่มีโกดังที่เมืองอื่น)
  วันเวลาทำการ : วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. (เวลาประเทศจีน-เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) หยุดวันอาทิตย์
 ฝ่ายไทย :  โกดัง ตั้งอยู่ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  วันเวลาทำการ : วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  วันเวลาเปิดเข้ารับสินค้า : วันเสาร์ เวลา 11.00-16.00 น. 
   
 นโยบายการนำเข้าสินค้าของนำเข้าทูไทย
  1. บริษัท ฯ ไม่รับนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุระเบิดและอาวุธต่างๆ สเปรย์และวัตถุที่อัดแก๊ส สารของเหลวที่สามารถติดฟได้ง่าย เชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ สารเคมีที่เป็นสารพิษ สารเคมีกัมมันตภาพรังสี วัตถุสิ่งของอื่นๆ ที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย ยาเสพติดและสารตั้งต้น รวมถึงสินค้าต้องห้ามการนำเข้าทุกชนิดทุกประเภท
  2. บริษัท ฯ ไม่รับนำเข้าสินค้า สิ่งของ วัตถุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อทุกชนิดทุกรูปแบบ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. บริษัทฯ ไม่รับนำเข้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมถึงสิ่งที่เคยมีชีวิตทุกรูปแบบ
  4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
  5. กรณีลูกค้าลักลอบนำเข้าสินค้าตามนโยบายของเรา นำเข้าทูไทยจะไม่รับผิดชอบความใดๆ ทั้งสิ้น
   
  นโยบายการดำเนินงานของนำเข้าทูไทย
  1. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงข้อมูลการนำเข้าสินค้าของลูกค้าให้กับผู้อื่นทราบ ดังนั้น เราไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับ แหล่งซื้อขายสินค้าที่มาจากลูกค้า เช่น ต้องการนำเข้าสินค้าชนิดนี้ อยากทราบว่า มีลูกค้าอื่นสั่งอยู่หรือไม่ สั่งจากที่ไหน ราคาต้นทุนเท่าไหร่ แหล่งซื้อสินค้าที่เราจะตอบให้จะมาจากการใช้คำค้นหาในเว็บออนไลน์ taobao 1688 เท่านั้น ไม่นำข้อมูลจากลูกค้าคนนึงมาให้กับลูกค้าอีกคนเป็นอันขาด และจะไม่ตอบคำถามว่า เราเคยนำเข้าสินค้าประเภทนี้ให้กับใครบ้าง
   
  2. บริษัทฯ จะไม่นำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อจำหน่ายเอง หรือ สั่งสินค้าที่เห็นว่ามีลูกค้านำเข้ามาบ่อยครั้งและจำนวนมาก เพื่อมาจำหน่าย จ่าย แจก ในราคาที่ต่ำกว่าอย่างแน่นอน เราไม่มีหน้าร้าน ไม่มีญาติ/ทีมงาน/คนใกล้ชิดที่นำเข้าสินค้าจากจีนมาขายเอง แม้จะเป็นที่แน่นอนว่า เราสามารถทำได้ในราคาต้นทุนที่ถูกกว่า เพราะเราเป็นผู้นำเข้าเอง 
   
  3. บริษัทฯ ไม่มีการโปรโมท โฆษณา ตัวเอง เราไม่มี facebook Instagram หรือ social network อื่นๆ เนื่องจากเราจะรักษาช่องทางเหล่านั้นไว้ให้กับลูกค้าของเรา และลูกค้ารายหลักของเราไม่ได้มาจากสื่อเหล่านั้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามนำเข้าทูไทยต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ได้ช่วยโปรโมทหรือบอกต่อๆ กัน รวมถึงการพยายามดิสเครดิตผ่านช่องทางต่างๆ เราจะยังคงทำงานกันอย่างเงียบๆ เรียบง่ายเช่นเดิม รักษามาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าพอใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
   
  4. บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ในนามของบริษัทฯ ไม่มีไอดี/login/บัตรผ่าน ในการเข้าใช้งานเว็บบอร์ดสาธารณะที่ใดทั้งสิ้น ดังนั้นเราไม่มีกระทู้ใดๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อโปรโมทตัวเอง ตอบกระทู้สาธารณะเพื่อโฆษณาตัวเอง หรือแจ้งลบข้อคิดเห็นใดๆ ที่กล่าวถึงเราในด้านลบ ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้ลูกค้าใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ ก็ตาม
   
  5. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า /ต้องการการรับประกันในเรื่องระยะเวลาที่แน่นอนและไม่สามารถยอมรับได้หากสินค้าล่าช้า / ไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดการบริหารงานตามระบบขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาบรรยากาศในการปฏิบัติงานร่วมกัน
   
   
  หมายเหตุ : บริษัท ฯ ต้องขออภัยมาในความไม่สะดวก ณ ทีนี้ หากต้องมีเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หลายขั้นตอน เนื่องจากเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ จึงต้องการให้การบริหารงานเป็นไปตามระบบที่วางไว้มากที่สุด ทั้งจากประสบการณ์ที่ค่อนข้างยาวนานของเรา ทำให้ทราบถึงปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น รวมถึงพวกอาศัยธุรกิจนี้เป็นช่องทางหมุนเวียนเงิน โดยไม่ได้ตั้งใจจริงที่จะทำมาหากินด้วยความสุจริต ดังนั้น เราจึงมีเงื่อนไขและขั้นตอน เพื่อคัดเฉพาะลูกค้าที่ตั้งใจทำมาหากินในธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยความรับผิดชอบเท่านั้น ไม่รับลูกค้าพร่ำเพรื่อ หรือหวังแค่ผลกำไร เราสัญญาว่า จะดำเนินการทุกขั้นตอนให้ด้วยความรวดเร็ว ใส่ใจ และเต็มความสามารถและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเราด้วยดีเสมอมา


Visitors: 1,174,693