บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการคืนกลับไทย

 


เพื่อปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ลูกค้าที่ทำธุรกรรมโอนเงินค่าสินค้าและบริการคืนกลับไทย
จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท หรือ 10,000 หยวนขึ้นไป ต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือ Passport
รวมทั้งแสดงหลักฐานข้อมูลของผู้โอนเงินหยวนปลายทางอย่างครบถ้วน
 
**สำคัญมาก**


 

  เป็นบริการรับเงินหยวนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศจีน หรือ บัญชี alipay ของเรา เพื่อให้เราโอนเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารไทย
  โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินหยวนเป็นเงินบาท ตาม "อัตรารับซื้อ" เงินหยวนในแต่ละวัน (เปลี่ยนแปลงวันต่อวัน)
  การันตี..โอนเงินเข้าบัญชีไทยทันทีภายใน 10 นาที หรือ ช้าสุดภายใน 1 ชม. หลังได้รับเงินหยวน 
  
  - อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการโอนเงินกลับไทย ไม่มีแจ้งที่หน้าเว็บนำเข้าทูไทย เพราะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างออกไป  
  - สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน (รับซื้อ) วันต่อวัน ได้ที่ Line ID : machita.nkt หรือวีแชท WeChat ID : machita_phat
  
  - ค่าบริการโอนเงิน 30 หยวนต่อบัญชี/ต่อครั้ง (หักจากเงินหยวนที่ลูกค้าโอนเข้า)
  
  - ชื่อธนาคารไทย : 
  - สาขาบัญชีไทย : 
  - เลขที่บัญชีไทย: 
  - ชื่อบัญชีไทย : 
  - จำนวนเงินหยวนที่ต้องการโอนกลับไทย หรือ ยอดเงินบาทที่ต้องการเข้าบัญชีไทย :
  
  
 1. ลูกค้าติดต่อใช้บริการผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง ผ่านทางข้อความทาง ไลน์ หรือ วีแชท
  - ทางข้อความไลน์  Line ID : machita.nkt   (ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 
  ทางข้อความวีแชท  WeChat ID : machita_phat (ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 
 2. ลูกค้าแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
  - ยอดเงินหยวนที่ต้องการโอนกลับไทย หรือ ยอดเงินบาทที่ต้องการโอนกลับไทย
  - ช่องทางการโอนเงินหยวนให้กับเรา (Bank / ALiPAY / Wechat) 
 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลตอบกลับ ดังนี้
  - อัตราแลกเปลี่ยน (เรทรับซื้อ) ณ วันเวลานั้น
  - ค่าบริการ
  - ยอดเงินบาทที่ลูกค้าจะได้รับ หรือ ยอดเงินหยวนที่ลูกค้าต้องโอน
 4. หากลูกค้าตกลงใช้บริการ (ยอมรับเรทและค่าบริการตามที่ได้รับแจ้ง) โปรดตอบยืนยันทันที หรือภายใน 1 ชั่วโมง
 5. เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูล "ช่องทางการรับเงินหยวน" ให้กับลูกค้า
 6. หลังจากลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ ดังนี้  
  - หลักฐานการโอนเงินหยวน 
  - ข้อมูลบัญชีธนาคารไทยของลูกค้า
 7. เจ้าหน้าที่ส่งหลักฐานการโอนเงินบาทเข้าบัญชีไทยให้ลูกค้าภายใน 10 นาที-ช้าสุดไม่เกิน 1 ชั่วโมงหลังได้รับยอดเงินหยวน
 8. จบขั้นตอนการดำเนินการ
 
  - ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการโอนเงินกลับไทยได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 -18.00 น. (ไม่เว้นวันหยุด) 
  - นำเข้าทูไทยจะเริ่มแจ้งยอดที่ต้องโอนตอบกลับลูกค้า ตั้งแต่เวลา 11.00 น. 
  - นำเข้าทูไทยจะเริ่มดำเนินการโอนเงิน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 
  - อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงทุกวันและบางวันเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ดังนั้นลูกค้ากรุณาโอนเงินหยวนทันทีที่ได้รับยอด 
  - กรณีติดต่อล่วงหน้าสามารถรับยอดได้ 1 ล้านหยวนต่อวัน
  ระยะเวลาการันตี โอนเงินบาทให้ทันที - ช้าสุดภายใน 1 ชั่วโมงนับตั้งแต่เงินหยวนเข้าบัญชีจีน และภายในเวลาทำการเท่านั้น 
  - กรณีลูกค้าแจ้งการโอนเงินนอกเวลาทำการ อาจต้องรอการดำเนินการนานกว่า 1 ชั่วโมง
  - กรณีมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามาถดำเนินการได้ทันภายใน 1 ชั่วโมง เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 
   ทางอีเมล์ : numkao2thai@gmail.com (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-18.00 น.) หยุดวันอาทิตย์
  - ทางโทรศัพท์  086-097-4320   (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-18.00 น.) หยุดวันอาทิตย์
  - ทางไลน์  Line ID : machita.nkt   (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
  - ทางวีแชท  WeChat ID : machita_phat (ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
  หมายเหตุ : ช่วง"วันหยุดยาว" การติดต่อทุกช่องทาง อาจติดขัดหรือล่าช้าไปบ้าง บริษัทฯ ต้องขออภัย ไว้ ณ ทีนี้ 

 

           


Visitors: 1,119,301