บริการส่งออกไปจีน-ยกเลิกบริการนี้

 
 

 

ปรับปรุงข้อมูลใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

    เป็นบริการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังผู้รับในประเทศจีน โดยส่งถึงมือผู้รับปลายทางแบบ Door to Door ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายอื่นอีก
    ลูกค้าเพียงนำส่งสินค้าพร้อมชำระค่าใช้จ่ายให้เราที่ออฟฟิศไทย หลังจากนั้นทางบริษัทจะดำเนินการต่อให้ทุกขั้นตอนจนสินค้าถึงผู้รับ
 
    1. ลูกค้าที่ต้องการส่งของ พัสดุ ของใช้ อาหารแห้ง สัมภาระต่างๆ ไปให้ญาติ/เพื่อน/คนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่ประเทศจีน
    2. ลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าจากไทยไปจำหน่ายให้ลูกค้าที่ประเทศจีน
    3. ลูกค้าที่จะเดินทางไปทำงาน / เรียนต่อ หรือพักอาศัยที่ประเทศจีน แต่ไม่สามารถนำของที่ต้องการไปด้วยตนเองทั้งหมด
    4. ลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าคืนร้านเพราะสินค้ามีปัญหา / เคลม / เปลี่ยน ทั้งนี้ต้องตกลงกับผู้ขายก่อน
 
     1. ค่าขนส่งระหว่างประเทศไทย-ผู้รับปลายทางในจีน ตามน้ำหนักหรือขนาดสินค้า ตรวจสอบจาก อัตราค่าส่งเบื้องต้นด้านล่างนี้
     2. ค่าดำเนินการ 50-100 บาทต่อกล่อง/ชิ้น/หีบห่อ
     3. กรณีต้องการให้นำเข้าทูไทยไปรับสินค้าเอง โปรดแจ้งล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระยะทาง
         หมายเหตุ : อัตราค่าขนส่งจากไทย-ไปจีนนี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับค่าใช้จ่าย กรณีต้องการใบกำกับภาษี
 
 
                          -  ลูกค้าโปรดแจ้งข้อมูลสินค้าและที่อยู่ผู้รับปลายทางก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาให้เบื้องต้น
                           - อัตราค่าส่งนี้ รวมการจัดการด้านภาษีส่งออกแล้ว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษีค่าใช้จ่าย
                           - อัตราค่าส่งนี้ รวมค่าขนส่งถึงผู้รับในประเทศจีนแล้ว ผู้รับไม่ต้องชำระเพิ่ม
                           - อัตราค่าส่งเริ่มต้นที่ 150.-บาทต่อกิโลกรัม โปรดแจ้งที่อยู่ผู้รับปลายทางเพื่อตรวจสอบค่าส่งให้อีกครั้ง
  ประเภทสินค้า

ตามน้ำหนัก (KG.)

ตามขนาด (CBM)

     สินค้าทั่วไป สอบถาม  สอบถาม
     สินค้าเฉพาะทาง สอบถาม  สอบถาม
     สินค้า อย. คสอ. สอบถาม   สอบถาม
     สินค้าพิเศษ สอบถาม   สอบถาม
     สินค้าทั่วไป (พื้นที่ห่างไกล) สอบถาม สอบถาม
     สินค้าอื่น (พื้นที่ห่างไกล) สอบถาม สอบถาม 
                           หมายเหตุ :   
                           - น้ำหนักขั้นต่ำ 30 กิโลกรัมขึ้นไป (ไม่รับต่ำกว่า 30 กิโลกรัม)  
                           - การคำนวนน้ำหนักสินค้าต่อกล่อง กรณีชั่งแล้วมีจุดทศนิยม ปัดขึ้นเป็น 1 กิโลกรัม  
                           - สินค้าคิดค่าส่งตามขนาด คือ สินค้าที่เมื่อเทียบกับค่าส่งตามน้ำหนักแล้วมีค่าขนส่งมากกว่า  
                           - ขนาดคิวขั้นต่ำ 1 คิวขึ้นไป   
                           - พื้นที่ห่างไกล เช่น มองโกเลีย (内蒙古)ซินเจียง (新疆) , ธิเบต (西藏) , ชิงไห่ (青海省) ,  
                           - สินค้าพิเศษ เช่น รังนกแผ่น, หนังจระเข้ อื่นๆ โปรดสอบถาม  
   
 
     - ตู้สินค้าจากไทยไปจีน มีกำหนดส่งออกเดือนละ 2 ครั้ง (ทุกวันที่ 1 กับ วันที่ 15 ของทุกเดือน)  
     - สินค้าจะถึงผู้รับปลายทางประมาณ 25-45 วันหลังส่งออกจากไทย   
   
 
    1. ลูกค้าติดต่อใช้บริการตามช่องทางการติดต่อ (ไลน์ / วีแชท)  
    2. ลูกค้ารอการตอบกลับเพื่อยืนยันอัตราค่าขนส่งและนัดหมายการรับหรือการนำส่งสินค้าที่ออฟฟิศไทย  
    3. ลูกค้าเตรียมสินค้าที่ต้องการส่ง โดยถ่ายรูปสินค้าก่อนบรรจุกล่อง/กระสอบ แพ็คสินค้าเพื่อให้พร้อมกับการขนส่งระหว่างประเทศ   
        - สินค้าบรรจุกล่อง/กระสอบที่แข็งแรงเรียบร้อยพร้อมเขียนรหัสลูกค้าที่ได้รับจากเรา   
        - พริ้นชื่อ+ที่อยู่+เบอร์โทร ผู้รับปลายทางที่ประเทศจีนให้ครบถ้วนด้วยภาษาจีนลงกระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่น (ไม่ต้องแปะที่กล่อง)  
        - บริษัทฯ จะช่วยตรวจสอบการแปะที่อยู่ และรัดกล่องสินค้าให้อีกครั้ง เพื่อให้พร้อมกับการขนส่งมากที่สุด  
        - กรณีลูกค้าสามารถให้บริษัทฯ บรรจุกล่อง/แพ็คสินค้าให้ได้ (มีค่าใช้จ่าย)  
    4. สินค้าของลูกค้าต้องส่งถึงเรา ภายในวันปิดรอบรับสินค้า  
        - รอบส่งออกจากไทยวันที่ 1 : ปิดรับของวันที่ 25 ของเดือนก่อนหน้า  
        - รอบส่งออกจากไทยวันที่ 15 : ปิดรับของวันที่ 10 ของเดือนนั้น  
    5. บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับสินค้า + ตรวจสอบสินค้า + ชั่งน้ำหนัก เรียบร้อยแล้ว  
    6. ลูกค้าโอนเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการยืนยันให้ส่งสินค้าขึ้นตู้ได้  
    7. บริษัทฯ จะนำสินค้าขึ้นตู้และส่งออกตามกำหนดการที่แจ้งไว้ที่เมนูระยะเวลาดำเนินการ  
    8. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้จากผู้รับปลายทางเมื่อถึงระยะเวลาตามที่แจ้งไว้ หรือสอบถามจากเจ้าหน้าเมื่อถึงระยะเวลาที่แจ้ง  
   
 
    1. บริษัทฯ รับประกันหากสินค้าสูญหาย/ไม่ได้รับสินค้า ตามเงื่อนไข ดังนี้  
         - กรณีไม่ได้ทำประกัน : บริษัทฯ รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าสินค้าจริงแต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าส่งสินค้านั้น  
         - กรณีทำประกัน :  บริษัท ฯ รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าทุนประกัน 100%  
   วิธีการทำประกันสินค้า :     
         - ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของสินค้า, ระบุทุนประกันที่ต้องการทางอีเมล์  
         - อัตราค่าประกันสินค้าประมาณ 5-20% ของทุนประกัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าเป็นหลัก  
    2. บริษัทฯ ไม่มีรับประกันสินค้าเสียหายทุกกรณี เนื่องจากการขนส่งสินค้าจำเป็นต้องรวมสินค้าหลายชนิดไว้ในตู้สินค้าเดียวกัน  
 และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ้อนทับ/การกระแทกและอาจต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายครั้ง อีกทั้งสินค้าบางชนิดยังอาจมี  
 ความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าอื่นเสียหายไปด้วย บริษัทฯจึงของดรับสินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหัก/ความเสียหายทุกรูปแบบ  
 กรณีลูกค้ายังคงนำเข้าจะถือว่ารับทราบเงื่อนไขข้อนี้แล้ว  
    3. กรณีลูกค้าจงใจแจ้งประเภทสินค้าเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลสินค้าอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่  
 ที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ จะระงับการส่งสินค้าและปล่อยสินค้าให้กับทางหน่วยงานจีนทันที โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทุกกรณี  
    4. ลูกค้าสามารถนำส่งสินค้าให้กับเรา หรือ เรียกใช้บริการรถเหมาเพื่อรับสินค้า (มีค่าใช้จ่าย)  
   
 
     - ทางข้อความไลน์  Line ID : machita.nkt (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด  
     - ทางข้อความวีแชท  WeChat ID : machita_phat (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-22.00 น.) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด  
     - ทางอีเมล์  numkao2thai@gmail.com (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.) หยุดวันอาทิตย์  
     - ทางแบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างนี้    
     หมายเหตุ : ช่วง"วันหยุดยาว" การติดต่อทุกช่องทาง อาจติดขัดหรือล่าช้าไปบ้าง บริษัทฯ ต้องขออภัย ไว้ ณ ทีนี้  
   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

บริการส่งออกสินค้าไปจีน

Visitors: 1,119,291